שיפור ניכר בתוצאות מבחני המיצ"ב בנתניה שיפור ניכר בתוצאות מבחני המיצ"ב בנתניה שיפור ניכר בתוצאות מבחני המיצ"ב בנתניה | אילוסטרציה: fotolia

תוצאות מעודדות לתלמידי העיר נתניה, כך עולה על פי ניתוח תוצאות המיצ"ב במקצועות הליבה: מתמטיקה, עברית ואנגלית. ד"ר שי פרוכטמן, מנהל אגף היסודי במינהל החינוך: "אני גאה בתלמידי העיר ובצוותים החינוכיים העושים עבודת קודש במערכת החינוך העירונית." 

עם פרסום ציוני המיצ"ב לשנת תשע"ו, עולה כי חל שיפור כללי בציוני המיצ"ב בקרב תלמידי העיר. מדובר בהשוואת הנתונים בין בתי הספר, במקצועות בהם הם נבחנו לאורך השנים

נתוני המיצ"ב נבדקו ב-12 בתי ספר בקרב תלמידי שכבה ח'. הנתונים מעידים על התקדמות בתי הספר הן במדד המשווה את נתוני בית הספר לנתוני עבר שלו והן בהשוואה לכלל בתי הספר דוברי העברית.

שלושה בתי ספר בנתניה בעשירון 9-10

במרבית בתי הספר שנמדדו הציון הכולל בלשון גבוה מהממוצע הארצי של בתי ספר דוברי עברית, בכל התחומים, לרבות הבנת הנקרא, הבעה בכתב, טקסט טיעון, איתור מידע ועוד. שלושה מבתי הספר נמצאים בעשירון 9-10 בלשון, כלומר הישגיהם בין 20% הגבוהים ביותר בארץ.

חינוך ומצויינות - שיפור ניכר בתוצאות מבחני המיצ"ב בנתניה

במתמטיקה הציון הכולל של מרבית בתי הספר גבוה מהממוצע הארצי של בתי ספר דוברי עברית. כל בתי הספר נמצאים מעל הממוצע בידע, זיהוי וחשיבה אלוגריתמית, כמו גם בתחום האלגברי. 
בכל בתי הספר חלה התקדמות בהשוואת נתוני ציון כולל בסולם מיצ"ב רב שנתי במקצועות הליבה- לשון, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה או אנגלית.

חינוך ומצויינות - שיפור ניכר בתוצאות מבחני המיצ"ב בנתניה

ביטחון התלמידים 

מניתוח הנתונים לשנת הלימודים תשע"ו המתייחסים לאקלים החינוכי ונמדדים, בין היתר, בתחושה הבטחון האישי של התלמידים, עולה כי הנתונים מציבים את מערכת החינוך של נתניה במקום הראשון במחוז תל אביב באקלים החינוכי חברתי, שהינו תנאי הכרחי להעלאת הישגי הלומדים.
91% מתלמידי שיכבה ה' מעידים על תחושה כללית חיובית כלפי בית-הספר, לעומת 78% בנתון הארצי. 11 מתוך 12 בתי הספר הנבדקים דורגו מעל הממוצע הארצי.
86% מתלמידי שיכבה ה' מעידים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים לעומת 68% בנתון הארצי. גם בנתון זה 11 מתוך 12 בתי הספר הנבדקים דורגו מעל הממוצע הארצי.
87% מעידים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה- לעומת 74% בנתון הארצי. 10 מתוך 12 בתי הספר הנבדקים דורגו מעל הממוצע הארצי.

במינהל החינוך הביעו שביעות רצון מהעלייה בנתונים. טובה דולב, ראש מינהל חינוך וחברה: "במהלך שש השנים האחרונות, עוסקים הצוותים החינוכיים בפיתוח תהליכי חדשנות וייחודיות היוצרים מעורבות גבוהה של הצוותים החינוכיים כיזמים פדגוגיים, מפתחים ומובילים חדשנות חינוכית בכיתות הלימוד. עוד הוסיפה דולב "להצלחה זו בעיר שותפים כ 3000 אנשי חינוך מסורים לעבודתם ולתלמידים, אשר מעניקים להם מעל ומעבר. אנשי החינוך של העיר, אשר רובם הם תושביה, בולטים ביכולתם לגלות מסירות נפש לצד מקצועיות ובכך להוביל את תלמידי העיר לעתיד עשיר בהזדמנויות. אנו גאים ומלאי הערכה כלפי העשייה החינוכית הזו."