תוכנית "אקדמיה -כיתה" | תמונה: דוברות משרד החינוך  תוכנית "אקדמיה-כתה" מגיעה לנתניה תוכנית "אקדמיה -כיתה" | תמונה: דוברות משרד החינוך

תוכנית "אקדמיה-כתה" המשלבת סטודנטים בתוך בתי הספר התרחבה בשנת הלימודים תשע"ז ותיושם במכללת וינגייט ובבתי הספר יגאל אלון,
ש"י עגנון, טשרניחובסקי ואורט גוטמן  

"אקדמיה – כתה" היא תכנית חדשה של משרד החינוך שמטרתה לשנות את הליך הכשרת המורים ולקדם מעבר ל"הוראה בצמד" בכיתות הלימוד.

תוכנית "אקדמיה -כיתה" | תמונה: דוברות משרד החינוך 

במסגרת התוכנית משולבים סטודנטים להוראה בשנתם השלישית בהיקף נרחב בבתי הספר ומלמדים יחד עם מורים וותיקים. בתוכנית מגיעים הסטודנטים לבתי הספר 18 שעות בשבוע והופכים לחלק אינטגראלי מצוות בית הספר. הם שותפים בכל ההוויה הבית ספרית, בישיבות מורים, הורים, בפעילויות חוץ בית ספריות ובהוראה בכיתות עצמן.

לדברי חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב, התוכנית שמה לעצמה מספר מטרות: להשביח את איכות ההכשרה של המורים בישראל, לצמצם את הנשירה בשנות העבודה הראשונות, לפתח מסלולי קריירה נוספים למורים כגון: מורה מכשיר, מקשר בית ספרי, לקדם את איכות הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה ולהעמיק ולהרחיב את השותפויות בין מסודות אקדמיים, לבין בתי ספר, מחוזות, רשויות מקומיות ומרכזי פסג"ה. בסופו של דבר עוזרת התוכנית לפתור גם את בעיית הצפיפות בכיתות הגבוהות.
המוסדות בנתניה שעובדים בשיתוף פעולה עם המחוז הם מכללת וינגייט ובתי הספר יגאל אלון, ש"י עגנון, טשרניחובסקי ואורט גוטמן