חוק חינוך חינם בבתי ספר ובגנים? חוק חינוך חינם בבתי ספר ובגנים? חוק חינוך חינם בבתי ספר ובגנים?

הנהלת פורום ועדי ההורים היישוביים קוראת להורים: "אל תחתמו ואל תשלמו את תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"ז". יו"ר וועד ההורים המרכזי סמדר סגל "נצליח לשנות סדרי עולם"

כזכור ועדת החינוך של הכנסת אישרה גם השנה גביית תשלומים עבור שעות העשרה, סל תרבות, מסיבות כיתתיות וטיולים, זאת למרות מחאת ההורים.

ע"פ החלטת הפורום, לא יחתמו ולא יאשרו את חוזר תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע"ז וההורים לא ישלמו את התשלומים עד להתקדמות המשא ומתן, כפי שמפורט במכתב "כפי שהודענו בעבר, אנחנו בעיצומו של מאבק בנושא...וההורים לא ישלמו את התשלומים עד להתקדמות המשא ומתן"
הסעיפים החריגים, אותם ניתן לאשר ולגבות ע"פ הפורום הם: תשלום החובה לביטוח התלמידים בסך 49 ש"ח, סכום המשולם ישירות לעירייה במהלך השנה ותשלום עבור תל"ן (תוכנית לימודים נוספת) והשאלת ספרים.
יו"ר וועד ההורים המרכזי סמדר סגל הוסיפה "אני מבקשת מכל ההורים להחזיק ידים יחד. לאט ובטוח נצליח לשנות סדרי עולם. קיימת החובה להתמיד בדרך שלנו. תמשיכו להיות קשובים ליושבי הראש בבתי הספר והגנים".