בית ספר אורט ליבוביץ' בתי ספר וגנים מנתניה הוסמכו ל "ירוקים" בית ספר אורט ליבוביץ' | תמונה: פייסבוק

חט"ב אורט יד ליבוביץ ובית ספר ביאליק קיבלו את התואר "בתי ספר ירוקים", גן הילדים חיננית לחינוך מיוחד, קיבל גם הוא את התו הירוק

רשימה זו מצטרפת למספר בתי ספר בנתניה שכבר קיבלו את התו הירוק

מחוז תל אביב במשרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה הסמיכו גנים ובתי ספר יסודיים "ירוקים" חדשים.
מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך חיה שיטאי אמרה כי "טיפוח החינוך הסביבתי הינו חלק מהיעדים של האגף לחינוך קדם-יסודי, המינהל למדע וטכנולוגיה ומחוז תל אביב במשרד החינוך. "הטמעת החינוך הסביבתי בגני הילדים ובתי הספר כוללת, הכשרת אנשי חינוך מובילים לחינוך סביבתי, השתלמויות וימי עיון למפקחות, למדריכות, לגננות ולמרות, הכנת חומרי למידה והוראה, הפעלת מרכזי העשרה ועוד."

כיצד ניתן לקבל תו ירוק?

תהליך ההסמכה לתואר "מוסד ירוק", נמשך כשנתיים ובמהלכו נדרשים צוותי החינוך לבחור נושאים סביבתיים מתוך מגוון נושאים, כגון: טיפול בפסולת, שימור על המגוון הביולוגי בסביבה היישובית, תרבות וצרכנות אחראית, חיסכון במים, דאגה לבעלי חיים, אימץ אתרים ציבוריים, חיסכון באנרגיה ומניעת רעשים.
לאחר בחירת הנושאים גובשו פעילויות סביבתיות בתוך מוסדות החינוך ומחוצה להם והחלו להנהיג אורח חיים ירוק-מקיים. בין הפעילויות: בניית גינות אקולוגיות, מחזור פסולת, מחזור חומרים, שילוב תכנים וחומרים סביבתיים באירועים ובציון החגים.
בנוסף לזאת, עוברים אנשי החינוך הכשרה מיוחדת כדי ללוות את פעילות הגן לאחר הסמכתו לגן או בית ספר ירוק. תהליך ההסמכה לתואר "ירוק מתמיד" ארוך יותר, והוא מיועד למוסדות חינוך העוסקים בתחומי החינוך הסביבתי, שהוסמכו כ"ירוקים" והמשיכו לקיים אורח חיים סביבתי לפחות שנתיים מהסמכתם.
מאז שנת 2006 חלה עליה של מאות אחוזים בשיעור הגנים המעוניינים לקיים אורח חיים ירוק

בנתניה כאמור קיבלו את התו בית ספר ביאליק, בית ספר אורט ליבוביץ וגן חיננית. אלו מצטרפים לבתי הספר: אילן רמון, יבנה, אלומות, איתמר, רימלט, יונתן, נעמי שמר, בגין ובארי.