מרק גלר, ישיבת בני עקיבא המצטיינים שלנו בחינוך מרק גלר, ישיבת בני עקיבא

בבית הספר ע"ש רועי קליין בקרית השרון וכן שני אנשי חינוך ובהם הגננת חנה אהרוני, מנהלת גן חובה ממ"ד "לשון הים" והמורה ד"ר מרק גלר, מורה לפיזיקה בישיבת בני עקיבא בנתניה – נבחרו כאנשי חינוך מצטיינים

בטקס שקיים מחוז תל-אביב במשרד החינוך. 

נמסר כי בטקס חולקו תעודות הצטיינות ל - 16 בתי ספר ואנשי חינוך שהתבלטו בעשייתם החינוכית במהלך שנת הלימודים תשע"ה.
העיר נתניה מקדישה מאמץ רב לטייב ולפתח את ההון האנושי בהוראה, להפוך אותם למנהיגים, יזמים העוסקים בחדשנות חינוכית, תהליך שמיושם במסגרת "ערי חינוך" ובזכייתם הביאו הזוכים כבוד וייקר לעיר ולמערכת החינוך בפרט.

חינוך ומצויינות - המצטיינים שלנו בחינוך
 

בית ספר רועי קליין- מרב סרור

חינוך ומצויינות - המצטיינים שלנו בחינוך
 

חנה אהרוני מנהלת גן חובה ממ"ד "לשון הים"