טובה דולב חדש בנתניה: מענה פסיכולוגי לתלמידים העולים מצרפת טובה דולב

השירות הפסיכולוגי, חינוכי, התפתחותי של עיריית נתניה הקים לאחרונה יחידה חדשה, שמטרתה לתת מענה פסיכולוגי ייחודי לאוכלוסיית התלמידים העולים מצרפת. 

השירות ינתן במסגרת השירות הציבורי והתאפשר הודות לתרומה שהתקבלה באמצעות קרן נתניה, לטובת שילוב התלמידים שעלו מצרפת בשנים האחרונות.

ביחידה שתי פסיכולוגיות דוברות צרפתית, שיגיעו לבתי הספר אחת לשבועיים, לשלוש שעות ויפגשו באופן קבוע עם איש קשר מטעם בית ספר, לרבות היועצת החינוכית ורכזת העולים. במסגרת זו, יקיימו התייעצויות לגבי בעיות משותפות לאוכלוסיית התלמידים העולים, יתווכו בין צוות בית הספר לבין התלמיד ומשפחתו ואף יקיימו התערבויות ישירות קצרות מועד עם התלמיד או הוריו. 

הפסיכולוגיות יפעלו בשישה בתי ספר יסודיים וכן בארבעה בתי ספר על יסודיים, בהם נקלטו עולים מצרפת לרבות: יבנה, מורשת זבולון, נועם, רועי קליין, תחכמוני, שובו, אולפנית בר אילן, אמי"ת בר אילן, ריגלר ושפירא.
יעל גלזנר, מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי- התפתחותי בעירייה ציינה השבוע כי בעירייה מקפידים להעניק שירות מכוון לקהילה כגורם מסייע בקידום רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים בעיתות שגרה ובחירום.
טובה דולב, ראש מינהל החינוך: "עיריית נתניה מובילה מודלים חלוציים בכל אחד מתחומי פעילותה: היא היתה הראשונה לפתח אגף ייעודי לגיל הרך והיא בין הרשויות הבודדות בארץ המפתחות תעודות זהות ייחודיות לבתי ספר. לא בכדי הקמנו גם יחידה ייעודית לטובת העולים מצרפת בשירות הפסיכולוגי של העירייה."