משתתפי תוכנית   I-Steam  תוכנית חדשנית בבית הספר השש שנתי אורט גוטמן: I-Steam משתתפי תוכנית I-Steam

באורט גוטמן נתניה החלו השנה להפעיל תוכנית לימודים חדשנית בשם  I-Steam ראשי תיבות של התחומים:
Innovation ,Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics

במסגרת הלימודים, יעסקו תלמידי כיתות י' בפיתוח ותכנון יוזמות חינוכיות

התלמידים יתנסו בכלי חשיבה ומיומנויות של המאה ה-21. הלימודים יתמקדו בעבודה בצוות, תיעוד תהליכים, חשיבה ביקורתית ויצירתית ושימוש בסביבות מקוונות באופן מושכל ואפקטיבי. כמו כן משולבים בתוכנית לימודי אוריינות בשפת העברית.

מדובר באחד משישה בתי ספר של רשת אורט בכל הארץ, בהן הוחלט להפעיל את התוכנית כפיילוט שימשך כשלוש שנים. זאת לאחר עבודת הכנה שנעשתה במהלך שנת הלימודים היוצאת, במסגרתה הוכשר צוות מורים מבתי הספר שבתוכנית, כאשר השנה תיערך השתלמות מתקדמת בנושא. 

לדברי טל בר מעוז, מנכ"לית בית הספר השש שנתי אורט גוטמן: "למידה בגישת I-Steam מאפשרת מבט כולל על תחומי מדע והנדסה שונים תוך העמקה בתחומים שונים. הלמידה בדרך זו מפתחת אצל הלומדים זווית ראייה רחבה על תחומים מדעיים והנדסיים ועל תהליך תיכנון מוצר וגישת המערכת. הוראה ולמידה זו מאפשרת לתלמידים לפתח שפה מקצועית של המאה - 21 המקשרת בין תחומי המדע, ההנדסה והעיצוב".
ד"ר אביטל לאופר, סגנית ראש העיר, הממונה על החינוך ציינה "מינהל החינוך בעירייה, מקפיד להשתלב בפרוייקטים חדשניים, המתנהלים על פי קודים מתקדמים, המדברים בשפה העכשוית של התלמידים ומקדמים אותם למחוזות חדשים."