ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, החליטה להרחיב את ימי התגבור של הסייעת השנייה בגני הילדים לגילאי 4-3 גם לימי שישי.

כידוע, על פי החלטת הממשלה, החל משנת הלימודים הנוכחית, התווספה סייעת שנייה לגני הילדים בגילאי 4-3, למשך חמישה ימים בשבוע. 

בעקבות החלטת ראש העיר, תפעל הסייעת מעתה גם בימי שישי, במימון עירוני, וזאת עד לסוף חודש דצמבר. החלטת ראש העיר, נועדה לאפשר לילדים התאקלמות מהירה וקלה בגני הילדים בחודשים הראשונים של השנה, והיא תצא לפועל לאחר החגים.

יש לציין כי עם החלת חוק חינוך חינם לילדי גילאי 4-3, הייתה עיריית נתניה אחת העיריות הבודדות שמימנה סייעת שנייה בגני הילדים לשלושת חודשי ההתאקלמות הראשונים. עם החלת רפורמת הסייעת השנייה, החליטה כאמור ראש העיר על צעד משלים נוסף, לטובת ורווחת ילדי הגנים והוריהם.