בתי ספר ערכיים  שישה בתי ספר בעיר מהערכיים בארץ תמונת אילוסטרציה. צילום:fotolia

משרד החינוך פרסם את רשימת התיכונים הערכיים בארץ לשנת 2015. בין הערכים שנמדדו: שיפור בהישגים הלימודיים, מניעת נשירה, שיעור גיוס לצה"ל ותרומה לקהילה. ברשימה גם שישה בתי ספר מנתניה.

משרד החינוך פרסם אתמול (א'), זו השנה השלישית, את רשימת 261 חטיבות הביניים והתיכונים המצטיינים בהישגיהם הערכיים החברתיים והלימודיים לשנת תשע"ה. הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב הלומדים, ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. עובדי ההוראה בבתי הספר הנבחרים יזכו לתגמול כספי חד פעמי בסכום שנע בין 3000 ל-8000 שקלים למורה (על פי הישגי בית הספר).

בתי הספר הזוכים

ברשימת בתי הספר הזוכים נמצאים שישה בתי ספר מנתניה, ארבעה מהזרם הממלכתי דתי ושניים מהזרם הממלכתי: בית מרגלית, אולפנה בר אילן, בית יעקב, תיכון ריגלר, ש"י עגנון ושרת.

קריטריונים לבחירה

הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם "עוז לתמורה". בתי הספר שזכו לתגמול עמדו בקריטריונים הבאים:

הישגים לימודיים: זכאות לתעודת בגרות, הצטיינות במבחני בגרות, זכאות לתעודת בגרות איכותית. קידום התלמיד על פי יכולותיו ולא רק בממד של זכאות לבגרות. המורים מתוגמלים גם בגין מצוינות במקצועות הומניים נוסף על הצטיינות במקצועות מדעיים ומתמטיים, מתוך קידום מעמדם של מקצועות הרוח.

הישגים חברתיים: מניעת נשירה ורמות שונות של קרבה לזכאות לתעודת בגרות.

הישגים ערכיים: קליטת תלמידים מהחינוך המיוחד, שיעור גיוס לשירות צבאי, אזרחי או לאומי גבוה. לאחר מכן, על פי זמינות הנתונים, גם שיעור המתנדבים לשנת שירות, המצטרפים למכינות קדם צבאיות והתורמים לקהילה.

במשרד החינוך מדגישים כי התגמול הדיפרנציאלי, המחושב על פי אחוז השיפור בבית הספר ביחס לשנה הקודמת, הוא הזדמנות להוקיר את צוותי החינוך על פעילותם לחינוך לערכים, לגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי או לאומי, על חינוך לטוהר הבחינות ולהגינות ולתרומה לחברה.

במכתב שקיבלו מנהלי בתי הספר ממשרד החינוך נכתב: "זכייה זו הינה אות הערכה למנהיגותך ולעשייה החינוכית המעמיקה של צוות המורים. אנו רואים חשיבות רבה בהוקרה והערכה של אנשי החינוך, שמחוללים שינוי, שמקדמים כל אחד מהתלמידים אל מעבר ליכולותיו הצפויים, שמשפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמידיהם ומביאים אותם להצטיינות לימודית אישית, חברתית וערכית".