מדברים אנגלית - Young Leaders are the New Figures צילום: נורית מוזס

אירוע שיא לתלמידי תוכנית המצוינות באנגלית הפועלת בקרב תלמידי היסודיים בנתניה – נערך בשבוע האחרון במרכז הקהילתי עיר ימים.

מדובר בתוכנית חינוכית שמפעיל אגף היסודיים במנהל החינוך, בראשותה של נורית גבאי במהלך שנת הלימודים, בשיתוף הפיקוח על האנגלית במחוז וחברת מג'קלאנד. התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים באנגלית לטובת קידום השיח הדבור : פיתוח הנואם הצעיר או בשמה של התוכנית: Young Leaders are the New Figures .

התוכנית אפשרה במהלך השנה מפגש בין תלמידים מבתי ספר שונים, וזאת על מנת ליצור אינטראקציה בין הלומדים תוך הכרת סגנונות תקשורת המשלבות ביטוי עצמי אישי וכן פיתוח והרחבת תחושת המסוגלות בקהילת הלומדים.
הלמידה התקיימה בשעות אחה"צ בשלושה מוקדים שפעלו בבתי ספר יסודיים – למידה, שבה לקחו חלק למעלה מ-200 תלמידים מצטיינים מ-20 בתי ספר יסודיים!
במעמד האירוע ניתנה במה גם לתלמידים שהשתתפו בפעילות במרכזי הלמידה באנגלית הפועלים בשעות אחה"צ בשלושה בתי ספר יסודיים: ביה"ס אורגד, ביה"ס נעמי שמר וביה"ס צליל.
אירוע השיא התקיים כאמור בנוכחות תלמידים וכן הורים, המפקחת על לימודי האנגלית במשרד החינוך, מורות האנגלית, רכזות ומנהלי בתי ספר וכן ראש מנהל החינוך, אתי דהן, מנהלת אגף היסודיים, נורית גבאי וגלעד עזר, מנהל מח' תוכניות באגף לחינוך יסודי.

<