מודל חדש לרישום ילדי 2020 לשנת הלימודים תשפ"ד אילוסטרציה | fotolia 

האגף לגיל הרך בעיריית נתניה מוביל שינוי בהליכי הרישום והשיבוץ לגני הילדים 3,4

במסגרת זו, ייערך רישום לגנים באופן מפוצל החל מה-23 בינואר, א' בשבט תשפ"ג עד 12.2.23, כ"א בשבט תשפ"ג, יבחרו ההורים את הזרם החינוכי בו הם מבקשים לשלב את ילדם: ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי וכן מוכר שאינו רשמי. לאחר חופשת הפסח יבחרו ההורים וידרגו גנים הקרובים לבית מגוריהם מבין האפשרויות שיפתחו בפניהם (הודעה על פתיחת הדרוג תישלח להורים).
לדברי אתי דהן, ראש מנהל חינוך וחברה בעירייה, מודל הרישום לילדי גיל 3 נועד לאפשר ליותר ויותר הורים לקבל את בקשותיהם ולמנוע תסכול כפי שהיה מנת חלקם של הורים רבים בעבר שגילו במהלך השיבוץ כי לא קיבלו את אחד מהגנים אליהם רשמו את ילדיהם. דהן: "אני שולחת להורים ולילדים ברכת כניסה חמה ומחבקת למערכת החינוך העירונית".