ארבע כיתות גן יוקמו ברחוב רמב"ם בנתניה תמונה: עיריית נתניה

עיריית נתניה באמצעות מנהל ההנדסה, החלה בתכנון ראשוני של ארבע כיתות גן במבנה בן שלוש קומות ברחוב רמב"ם, לאחר שמשרד החינוך הכיר בצורך בהקמתן

המבנה יקום בצמידות לשצ"פ שהחברה לפיתוח נתניה צפוייה לפתח במקום וכן למתחם חנייה שתקים העירייה לטובת באי המתחם.
על פי הצפי – עבודות הקמתם של הגנים יסתיים בספטמבר 24.
בשלב זה, נמצא מנהל ההנדסה בעיצומם של הקמת שני מקבצים של מבני חינוך: מבנה דו קומתי בן שתי כיתות גן ברחוב נחל שורק שבשכונת אגמים באגמים
כמו כן - שני מבנים צמודים ובסך הכל 6 כיתות גן ברחוב שמורק שבנאות שקד

הגנים יאוכלסו בספטמבר 23.