עלייה נוספת באחוזי הזכאות לבגרות בנתניה אילוסטרציה | fotolia

מנתונים שפרסם היום משרד החינוך עולה כי חל גידול נוסף באחוז הזכאות לבגרות בנתניה. ראש העיר מרים פיירברג איכר "ההשקעה העירונית הינה בקידום ערכים של השכלה ומצוינות לצד ערכים של מעורבות חברתית ואכפתיות לקהילה" 

על פי נתוני משרד החינוך בשנת תשפ"א אחוז הזכאות לבגרות בנתניה עומד על 86.3% בהשוואה לשנת תש"פ עם 82.3% - עלייה של 4%, כאשר הממוצע הארצי עומד על 76% בלבד.
גידול נרשם גם באחוז הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות במתמטיקה (17.9% בהשוואה ל – 16.6%) וכן גידול באחוז הזכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יחידות באנגלית (45.6% בהשוואה ל – 42.9%)
מעיריית נתניה נמסר "מדובר בהמשך העלייה העקבית והרציפה באחוזי הזכאות שנרשמה בשנים האחרונות בנתניה, תוך צמצום ממדי הנשירה היורדים מתחת לממוצע הארצי (0.4% בהשוואה ל – 1%).
יש לציין כי נתוני הזכאות לבגרות הינם חלק מן התמונה החינוכית הכוללת אותה מפרסם משרד החינוך מדי שנה. תמונה זו מאגדת בתוכה גם נתונים הנוגעים לערכים ואקלים חינוכי, התמדה ונשירה וכן למידה והישגים.
כך למשל נרשמה עלייה באחוז הגיוס לצה"ל שבקרב הבנים עומד כיום על 81% ובקרב הבנות על 60.9%. כמו כן גילו 78% מן התלמידים תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר, במסגרת מדד האקלים החינוכי".
ראש העיר, מרים פיירברג-איכר ברכה על הנתונים יוצאי הדופן והביעה הערכה רבה לצוותי ההוראה ולתלמידים על הישגיהם במערכת החינוך. פיירברג: "העירייה עושה כל מאמץ ומשקיעה משאבים כספיים רבים כדי לייצר סביבה חינוכית ראוייה לתלמידי העיר וכן להפעיל תוכניות העשרה ותוכניות פדגוגיות לקידום ההישגים הלימודיים ולמיצוי יכולותיו של כל תלמיד ותלמיד במערכת.
עיריית נתניה רואה בחינוך את המפתח לחברה איתנה. ההשקעה העירונית הינה בקידום ערכים של השכלה ומצוינות לצד ערכים של מעורבות חברתית ואכפתיות לקהילה בה הם חיים. נתניה חזקה זו נתניה שבה תלמידיה ובוגרי המערכת מעורבים ותורמים."

הממונה על החינוך, חבר המועצה עקיבא יצחקי: "על זה נאמר: יגעת ומצאת תאמין! נתוני הזכאות לבגרות, מצביעים על ההשקעה הרבה בחינוך של עיריית נתניה ושל העומדת בראשה.
אני רוצה לאחל לכל העוסקים במלאכה, גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד: לכל הצוותים החינוכיים, למנהל החינוך, להורים ולתלמידים ברכת עלו והצליחו! לתלמידים היקרים, אאחל גם המשך הצלחה בשירות הצבאי שהינו אתגר חשוב ברמה האישית והלאומית."

אתי דהן, ראש מנהל חינוך וחברה בעירייה ציינה "תוצאה זו כרוכה בראש ובראשונה בהשקעת משאבים עירוניים רבים בחינוך. משאבים אלה מנותבים לקידום שתי מטרות מרכזיות: האחת פיתוח מיומנויות למידה של כלל התלמידים להתמודדות עם חומרי לימוד מורכבים בכלל המקצועות והשנייה - מערך תגבורים ומערך מסייע לתלמידים למיצוי יכולתם האישית. המערך המסייע מתאפיין בעבודה פרטנית והתאמה אישית לכל תלמיד ותלמידה על מנת לקדמם. יישר כוח לכלל התלמידים על הישגיהם!
"תודה מיוחדת למרים פיירברג איכר, ראש העיר ולצוות קברניטי העיר על הבחירה לשים את החינוך בראש סדר העדיפויות. תודה מיוחדת למנהלי מוסדות החינוך ולצוותי החינוך על השקעה המתמשכת ותודה ענקית לצוות מנהל החינוך על כל אגפיו, למפקחי משרד החינוך ולגילת סיימון העומדת בראש האגף העל יסודי והאחראית על קידום הישגים אלה. "