נתניה נט ספורט נוער

בית הספר תמר אריאל מקדם פעילות ספורט בבית הספר, ובעידוד אגף הספורט נפתח בבית הספר מועדון ספורט, המציע לתלמידים מגוון תחומים 

כדורעף חופים

 

בין ענפי הספורט במועדון ספורט בבית הספר תמר אריאל נכללים כדור רגל, כדורסל, טניס שולחן, קרב מגע וכדור עף חופים.

לצורך קידום ענף כדורעף החופים המהווה ענף אולימפי, הוקם בחצר בית הספר מגרש מתאים, שכוסה בחול ים, והוא עתיד לשמש את התלמידים למשחקים ואימונים.

יש לציין כי בכוונת אגף הספורט להקים מגרשי כדורעף חופים נוספים ולהגדיל את מספר הפעילים בענף כולל קבוצות כדורעף חופים שייקחו חלק בפעילות איגוד הכדורעף בישראל.

בכוונת צוות מועדון הספורט להקים נבחרות בכל ענף, נבחרות אלה תקיימנה שגרת אימונים, ויקחו חלק בתחרויות עירוניות וארציות.

חיה רובינשטיין, מנכ"לית בית הספר: "מועדון הספורט הבית ספרי הוקם כנדבך נוסף במערך הכולל של היות בית הספר מקדם בריאות, וכן מתוך הבנה כי פעילות הספורט, על ענפיה השונים מאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי את מקורות החוזק שלהם, בצד ההיבט הלימודי."