news 480x140

תיעוד: טיפול מסור של השרות הווטרינרי של עיריית נתניה והעמותה למען חיות הבר במושב אלישמע, הציל 11 אנפות פצועות וחולות 

אנפות

צילום: יוסי בן שמעון 

הסיפור החל בשבועות האחרונים כאשר אל השרות הווטרינרי בנתניה בראשותו של ד"ר שי מלמן הגיעו פניות על אנפות חולות ופצועות באזור פולג. אל המקום הגיע המפקח הווטרינרי, יוסי בן שמעון, אשר פינה את האנפות לטיפול ב"העמותה למען חיות הבר במושב אלישמע" ברשותו של אביהו שרווד.

צילום: יוסי בן שמעון 

האנפות שגילו סימני פגיעה בשרירים, חולי וחולשה, טופלו טיפול מסיבי ותומך ולאחר החלמתם שוחררו חזרה בשמורת פולג, שם נמצאו.

ד"ר שי מלמן הווטרינר העירוני מציין כי למיטב ידיעתנו המקרים התרחשו בעיקר לאור שינויים במזג האוויר.