news 480x140

בשעות הלילה (בין רביעי לחמישי) פרצה שריפה במבנה בקומה 11 מתוך 12 ברחוב האוניברסיטה 7 בנת 600 בנתניה. לוחמי האש ביצעו סריקות כיבו את המוקד ושחררו את העשן מהמבנה.
אין נפגעים