news 480x140

אלוף העולם בג'ודו מוקי שגיא, הזמרים עברי לידר, משה פרץ ואיתי לוי תרמו בשידור חי 5000 ש"ח כל אחד למען רכש מכונות הנשמה לבית חולים לניאדו.

מר נדב חן, מנכ"ל לניאדו אמר "תודה ענקית לכולכם, נקווה שלא ניאלץ להשתמש במכונת ההנשמה, חג עצמאות שמח לכל אזרחי ישראל"