news 480x140

במחלקת ההתפרצות קורונה בבית חולים לניאדו מאושפזים 12 חולים לאחר ששני חולים הגיעו ביום שישי. 

שלושה מטופלים במצב קשה, שלושה במצב בינוני ושישה בבמצב קל