news 480x140

שריפה בבית פרטי ברחוב רבי טרפון בנתניה - שריפה בקומת קרקע של בית בן שתי קומות. לאחר ביצוע סריקות לא נמצאו לכודים. הושגה שליטה על האש.