news 480x140

דליקה על גג המבנה המסחרי ברחוב מוטה גור ברמת פולג.

שריפה במוטה גור

(צילום: דוברות מכבי אש נתניה)

שלושה צוותי כיבוי מתחנת מכבי אש נתניה ימכבים בשעות אלו את השריפה. מדוברות תחנה אזורית נתניה נמסר כי האירוע נמצא בשליטה מלאהשריפה במוטה גור

(צילום: דוברות מכבי אש נתניה)