news 480x140

בעקבות שריפה כביש 57 צומת השרון (בית ליד) סגורה לתנועת כלי רכב לכיוון מזרח וכן מכפר יונה לכיוון מערב. 
ממשטרת ישראל נמסר "הציבור מתבקש שלא להגיע לאזורים אלו ולאפשר לכוחות הביטחון, כיבוי אש וכוחות ההצלה, לבצע את תפקידם בכיבוי השריפות ובשמירה על חיי אדם".