news 480x140

גופת גבר נמצאה בבית הכנסת הגדול ברחוב דיזינגוף בעיר.

כוחות תחנת נתניה בפיקוד נצ"מ דורון תורג'מן נמצאים במקום. נבדק האם יש חשד לפלילים. 

הגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית. החקירה נמשכת.