news 480x140

על מספר שלטים זהים בשדרות בן גוריון נכתב "כיכר דו נתיבי לפניך" למרות שכידוע כיכר יש לומר בלשון נקבה. תושבת העיר: "זה לא סוף העולם, אבל לא יפה". העירייה: "הנושא נבדק מול הקבלן" 

כיכר דו נתיבי

שלט ברחוב בן גוריון בנתניה 

הנה שיעור בעברית למתחילים: איך נהוג לומר, כיכר אחד או כיכר אחת? לא בטוח שבעיריית נתניה יודעים את התשובה הנכונה, שכן על מספר שלטים זהים בשדרות בן גוריון בעיר, הן מצפון לדרום והן מדרום לצפון, סמוך למפגש עם רחוב קהילת צפת, נכתב במפורש: "כיכר דו נתיבי לפניך". נתיב הוא אמנם זכר, אך בשל העובדה כי ההתייחסות היא לכיכר יש לכתוב בעברית תקינה: כיכר דו נתיבית. תושבת העיר, איה מהריק, שלא ששה לראות מדי יום את השגיאה, ביררה את הנושא מול האקדמיה ללשון עברית בטרם פנתה שלוש פעמים בחודשים האחרונים לעיריית נתניה באמצעות האתר הרשמי, אך לא זכתה לכל מענה. "ביררתי את הנושא כדי להיות בטוחה במאה אחוז. מה לעשות שצריך להיות כתוב כיכר דו נתיבית?", תהתה מהריק. "זה לא סוף העולם, אבל פשוט לא יפה".

מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "הנושא נבדק מול הקבלן ויטופל בהקדם".