השבוע יתחילו בעבודות להקמת רמפה מזרחית שתתחבר לגשר האחדות. עלות הפרויקט כ-40 מיליון שקל. ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "העירייה פעלה רבות אל מול משרד התחבורה ומע"צ בבקשה לקבל אישורים ותקציבים לפרוייקט ואני שמחה שהצלחנו בכך"

עיריית נתניה, באמצעות ח.ל.ת - החברה לפיתוח ולתיירות נתניה, תתחיל השבוע בביצוע עבודות להקמת רמפה מזרחית, שתתחבר ל"גשר האחדות".

רמפה מזרחית לגשר האחדות

רמפה מזרחית לגשר האחדות

הרמפה, שהעלייה אליה תהיה מקצה רחוב האר"י, תשמש ככניסה נוספת לעיר, לנוסעים מדרום לצפון בכביש החוף ועתידה להקל משמעותית על עומסי התנועה הנוצרים ביתר הכניסות לעיר.
העבודות יכללו סלילת כביש דו מסלולי, פיתוח נופי וגינון, בניית קירות תמך, עבודות גישור והקמת מערכות מים, ותאורה וצפויות להימשך כשנה וחצי. ועלות ההוצאות הכוללת נאמדת בכ- 40 מיליון ש"ח, סכום שימומן ע"י משרד התחבורה ועיריית נתניה.
ח.ל.ת החלה בהכנת השטח המיועד לפיתוח הרמפה ומבצעת העתקת תשתיות ופינוי עצים ופסולת, במטרה לייעל את עבודות הקמת הרמפה.
בהמשך צפויה להיבנות גם רמפה מערבית, שתאפשר ירידה מ"גשר האחדות" לכביש החוף. בשלב זה, פועלת העירייה להשגת האישורים הנדרשים ממשרד התחבורה.
ראש העיר, מרים פיירברג-איכר הדגישה השבוע כי במהלך השנים האחרונות עמדה העירייה אל מול משרד התחבורה ומע"צ בבקשה לקבל אישורים ותקציבים לפרוייקט שיקל משמעותית על הכניסה לעיר. "אני שמחה שהצלחנו בכך וגאה על יציאתנו לעבודות הפיתוח."