news 480x140

ועדת שמות ואתריםן

מתחם נת 542 יקרא "כוכב-הים" ובמתחם זה יונצחו חסידי אומות העולם. אגם 3 יקרא "קריית-המדע" ויונצחו בו ממציאים ומדענים גדולים שתרמו רבות לקידום האנושות

מועצת עיריית נתניה אישרה בישיבתה האחרונה שורה ארוכה של שמות רחובות חדשים ושכונות חדשות ברחבי העיר נתניה

בנוסף הוחלט להנציח את הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, את גדולי הדור: הרבנים עובדיה יוסף ויוסף שלום אלישיב, מדינאים זרים דגולים ובהם הנשיאים: הארי טרומן ודיוויד אייזנהאואר, שתרמו כל אחד בדרכו לתקומת מדינת ישראל.
בנוסף - יקרא רחוב "נצח-ישראל" בשכונות "רמת-ידין" (דורה) על שמו של איש החינוך, יונה בוגלה, שהיה ממנהיגיה הגדולים של יהדות אתיופיה, שם של רחוב בסמוך לאצטדיון העירוני החדש יקרא על שמו של יוסף שר-טוב, מבעליה המיתולוגיים של מכבי נתניה, אשר מגרש "הקופסא" שנהרס היה קרוי על שמו. בנוסף הוחלט להנציח את שמו של השופט אריה סגלסון ואושררה החלטת המועצה לפעול לקריאת ספריית העיוורים וכבדי הראיה על שמה של חיה בם.

בתחום התרבות אישרה מועצת העיר קריאת רחוב חדש על שמו של אפרים קישון ואושרו גם רחובות חדשים על שם שורה של אישי ציבור כמו השר ד"ר דב יוסף, ח"כ יוחנן בדר, ח"כ (האלוף) מאיר זורע, השר ד"ר יוסף בורג, ד"ר משה זמורה והשר ד"ר חיים צדוק.

יוחלף שם הרחוב "תחכמוני"

במסגרת המגמה להנציח את כל יושבי ראש הכנסת, יקראו רחובות על שמם של ח"כ קדיש לוז, ח"כ נחום ניר וח"כ דב שילנסקי. 

כמו כן אישרה מועצת העיר מספר בקשות לשינוי שמות רחובות, בין היתר, החלפת שמו של רחוב תחכמוני על שמו של הרב שמעון גבאי ובשל חשש לכפילות הוחלט על החלפת שמו של רחוב "שמורת נחל השיזף" בשכונת "אגמים" ל"שמורת נחל הבניאס".