news 480x140

רויטל סויד

הישג לחברת הכנסת רויטל סויד ולמחנה הציוני. תכהן כנציגת הכנסת בוועדה למינוי דיינים, לצידו של הרב ישראל אייכלר מיהדות התורה. סויד גברה על נציגת הקואליציה, נאווה בוקר מהליכוד.

רויטל סויד מהמחנה הציוני והרב ישראל אייכלר מיהדות התורה, נבחרו לשמש כנציגי הכנסת בוועדה למינוי דיינים. השניים נבחרו אתמול בלילה בהצבעה חשאית במליאת הכנסת. עבור סויד והאופוזיציה, מדובר בהישג משמעותי, שכן היא הצליחה לגבור במרוץ לתפקיד על מועמדת הקואליציה, חברת הכנסת נאווה בוקר מהליכוד, שזכתה לתמיכתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. סויד זכתה ב-62 קולות לעומת 58 של בוקר.

חברת הכנסת סויד התייחסה לניצחון: "זהו ניצחון גדול של האידיאולוגיה על הפוליטיקה, ושל האופוזיציה על הקואליציה. בתי הדין משוועים למינוי של כ-30 דיינים חדשים. הדיינים שימונו ישפיעו על חייהם של אזרחיות ואזרחים רבים במדינה. אני מעריכה מאד את הבעת האמון שקיבלתי מהאופוזיציה והקואוליציה כאחד".

הוועדה למינוי דיינים היא הגוף הבוחר את חברי בתי הדין הרבניים האזוריים ובית הדין הרבני הגדול, והיא אחת החשובות מבחינה פוליטית ואידיאולוגית. הדיינים, היושבים בבתי הדין הרבניים נושאים באחריות גדולה כלפי הציבור כולו והשפעתם ניכרת על עשרות אלפי זוגות במדינת ישראל, מכל המגזרים, שמבקשים להינשא או להתגרש במסגרת הרבנות.

"על הוועדה לדאוג שהמינויים הבאים יהיו של דיינים ראויים, אשר ישמרו על זכויות הנשים, וידאגו לגישה שוויונית עבורן בבתי הדין הרבניים", אמרה חברת הכנסת סויד. "במשך שנים היו נשים שחוו עוול כעגונות, מסורבות גט, התמשכות הליכים. זהו אתגר לפעול למינוי דיינים אשר יעצבו את אופיו של בית הדין בשנים הבאות. רוב אזרחי ישראל באים בשעריו של בית הדין, וגישתם של הדיינים תשפיע על חיי אנשים רבים".

הוועדה למינוי דיינים מורכבת משני הרבנים הראשיים, שני חברי בית הדין הגדול, שני שרים, שני חברי כנסת, שני עורכי דין וטוענת רבנית. כיו"ר הוועדה מכהן השר יובל שטייניץ.