פרויקט ההגנה על המצוק בחופי נתניה יורחב צילום: ולחוף

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית אישרה את הקמתם של שישה שוברי גלים נוספים בנתניה. הפרויקט יכלול גם הזנת חול בהיקף של 480,000 מ"ק בעורף שוברי הגלים, זאת במטרה: להפחית את עוצמת הגלים הפוגעים במצוק ולשפר את יציבותו 

בחוד שעבר אישרה הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) את השלב השני של תכנית ההגנה על המצוק החופי בנתניה שיזמה ומקדמת החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ועיריית נתניה.

הפרויקט כולל הקמה של 12 שוברי גלים מחוף סירונית דרומה עד לחוף ארגמן והזנת חול לצורך הרחבת רצועת החוף. הפרויקט שהחל באפריל 2021 מתפרש על פני כ-3.5 ק"מ של רצועת חוף, נמצא בעיצומו וכיום כ-4 שוברי גלים הושלמו מתוך ה 6 של שלב א'.

בימים אלה אישרה הולחוף את שלב ב' - הקמת 6 שוברי גלים נוספים במקטע הדרומי. שובר הגלים השביעי שיוקם יהיה באורך של כ- 200 מ' ובמרחק של 265 מטר מהחוף ועוד חמישה שוברים באורך של כ-100 מ' כ"א במרחק של 200 מטר מהחוף. בנוסף, הפרויקט יכלול הזנת חול בעורף שוברי הגלים בהיקף של כ 480,000 מ"ק לפרויקט כולו. על פי המודל שנבחן ואושר ע"י הולחוף, תכנון זה של שוברי הגלים בשילוב הזנת החול צפוי להגן על המצוק ויחד עם זאת יגרום לשחיקה זניחה, אם בכלל, בחוף שמדרום למערכת השוברים. הפרויקט יאפשר להבטיח את הרחבתם ושמירתם של החופים שהם מפניני הטבע, הנוף והפנאי החשובים בעיר.

ראש העיר נתניה, מרים פירברג איכר: "פרויקט ההגנה על המצוק הינו אחד מפרויקטי הדגל בנתניה. הקמת החברה להגנה על מצוקי החוף, אשר משרדיה ממוקמים בנתניה – הינה כידוע תוצאה של מאבק ממושך שלנו של למעלה מעשור שנים אל מול גופים ממשלתיים ומקצועיים רבים ואף לווה בפנייה לבג"צ, בשיתוף עיריות הרצליה ואשקלון.
במסגרת הפרויקט מוקמים בחופי נתניה 12 שוברי גלים מנותקים, כאשר אישור הולחו"ף הינו אישור לשלב השני של הפרויקט, הכולל הקמת 6 שוברי גלים. ברכות לכל העושים במלאכה."

מנכ"ל החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, אילן לביא: "שימור המצוק החופי בנתניה הוא משימה לאומית. אני מודה לחברי הולחוף וליו"ר הוועדה, רונית מזר, על קבלת ההיתר ואישור התכנית. אנחנו בעיצומו של תהליך בניית ששת שוברי הגלים הצפוניים שאושרו בשלב הראשון וכעת נוכל להמשיך לשלב השני ובו בניית 6 שוברי גלים נוספים".
עוד אמר לביא, כי החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון תמשיך לפעול יחד עם המשרד להגנת הסביבה ועיריית נתניה על מנת להבטיח שהמצוק וחופי הים יהיו פתוחים ובטוחים לציבור תוך מיצוי הפוטנציאל הטמון ברצועת החוף.