מענק של 24 מיליון שקל לנתניה על היקף ההתחדשות העירונית פרויקט יובלים

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תעביר לעיריית נתניה מענק בגובה של כ – 25 מיליון שקל לסיוע במימון תשתיות תומכות התחדשות עירונית

המענק יוענק לעיריית נתניה לאור היקף היתרי הבנייה שהנפיק מנהל ההנדסה במסגרת פרוייקטים של פינוי-בינוי ותמ"א 38 בשנה וחצי האחרונות.
נתניה היא בין הרשויות שחתמו על הסכם מסגרת להתחדשות עירונית והיא נמצאת בין עשרת הרשויות המובילות בקידום היתרי בנייה בישראל.

עו"ד הדס מדליה, ראש מנהלת ההתחדשות העירונית "הכספים שניתנו ואלו שצפויים להתקבל בשנים 2023-2025 במסגרת ההסכם שנחתם עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, יסייעו לשדרג הרחובות בהם מתבצעים וצפויים להתבצע פרויקטים של התחדשות עירונית. המדרכות, הכבישים, הניקוז והתאורה צפויים להתחדש לרווחת כלל תושבי הרחוב". 

מעיריית נתניה  נמסר

מאז הקמת המנהלת להתחדשות עירונית בנתניה, קודמו 8 פרוייקטים של פינוי בינוי הכוללים 38 בניינים, הוצאו היתרי בניה והחלו בהם העבודות במסגרתן יבנו 2,035 יחידות דיור.
כמו כן אושרו על ידי הוועדה המקומית 8 פרוייקטים , הכוללים 62 בניינים והם מקודמים להיתרי בניה. במסגרתם צפויות להיבנות 2,680 יחידות דיור.
נוסף על כך – 4 פרוייקטים, הכוללים 25 בניינים, אושרו בוועדה המקומית להפקדה ומקודמים לדיוני התנגדויות. במסגרתם צפויות להיבנות 1,357 יחידות דיור, ב - 16 פרוייקטים נוספים הוגשו מסמכים סטטוטוריים ומקודמים לדיון בוועדה המקומית וכ -100 פרוייקטים נוספים – מקודמים בשלבי תכנון מוקדמים.