הצעה לסדר יום - אבטחה בגני הילדים תמונה: פייסבוק

בנוסף לתגבור הסיורים בגני הילדים ומוסדות החינוך ביוזמת עיריית נתניה, מציע חבר המועצה אהרון אורגד להגביר את האבטחה בגני הילדים בעיר 

לאור החרפה קיצונית של המצב הבטחוני בישראל, וריבוי ההתראות תגברה עיריית נתניה את הסיורים סביב גני הילדים ומוסדות החינוך על ידי השיטור העירוני. בנוסף מתכוון חבר המועצה אהרון אורגד להעלות בישיבת המועצה שתתקיים ביום רביעי הקרוב, הצעה לסדר היום שעיקרה הסטת עובדי עיריה, לרבות פקחי העיריה בתחומים השונים, לפעילות אבטחה במתחמי גני הילדים בנתניה.
"ידוע לי כי עיריית נתניה תגברה מהשבוע את סיורי הניידות סביב מתחמי גנים ואני מברך על כך, ואולם אין ספק שבימי קיצון מבחינה בטחונית אין הדבר מניח דיו את דעת ההורים תושבי העיר" כתב אורגד בהצעה והוסיף "בתקופה זאת בכל גן מקרב מאות הגנים בנתניה, או לכל הפחות בכל מתחם גנים, יהיה מבוגר שיפקח עין בשטח מתחילת יום הפעילות ועד סופו. 
על פי הצעתי, ראשי המינהלים יקצו מקרב עובדי העיריה בתחומים השונים את המומלצים לאיבטוח הילדים באופן של סבב תורנות בו יטלו חלק בתהליך מקסימום העובדים הראויים למשימה.
על פי הצעתי הממונה על ביצוע התכנית יהיה מנכ״ל העיריה באמצעות אגף הביטחון בעיריה, ובשיתוף ראשי המינהלים, בתיאום עם ועד ההורים העירוני וכן בתיאום ועד עובדי עיריית נתניה שלדעתי אף הם יבינו את המצב המיוחד ויירתמו לשמור על שלום ילדינו.
הצעתי זו נכונה בודאי לימים אלה ותהיה נכונה כ״תכנית מגירה״ בכל עת בה הממצב הבטחוני יחריף, בתהליך מדורג או אף באופן פתאומי כפי שאירע השבוע".
ההצעה תעלה כאמור לדיון בישיבת המועצה הקרובה.