ראש העיר ביקרה במשרדו של שר החינוך יואב קיש תמונה: עיריית נתניה

בעקבות פגישה שקיימה ראש עיריית נתניה עם שר החינוך תנתן התייחסות מיוחדת לבקשות הרשות בענייני חינוך בנתניה 

במסגרת פגישה ראשונה שיזמה ראש העיר, מרים פיירברג -איכר עם שר החינוך, יואב קיש - הבטיח השר כי יעניק התייחסות מיוחדת לנתניה, וזאת לנוכח הצרכים שהעלתה בנושא ראש העיר.
הפגישה התקיימה ביום חמישי האחרון ולקחו בה חלק מנכ"ל העירייה, יורם כהן, ראש מנהל חינוך וחברה, אתי דהן וגזבר העירייה, שגיא רוכל.
בפגישה העלתה ראש העיר מספר נושאים הדורשים את מעורבות השר ובהם: בניית 130 כיתות נוספות בשנה הקרובה ועוד כמאה כיתות בכל שנה, זאת לאור הגידול הטבעי וכן העלייה וההגירה לנתניה.
כמו כן העלתה ראש העיר את בעיית כוח האדם הארצית הנוגעת במחסור בגננות, מטפלים פרא-רפואיים ופסיכולוגים, לגביהם הוצעו על ידי העירייה ארבעה פתרונות זמינים.
עוד עמד על הפרק - תיקון חוק החינוך המיוחד והצרכים העולים מהשטח בעקבותיו.
עוד ביקשה ראש העיר את מעורבות השר בהגדלת המענים לתלמידים עולים ובמיוחד לתלמידי כיתות הבגרות י"א וי"ב, זאת לאור קליטת עולים חדשים רבים גם בשנים האחרונות. 

מעיריית נתניה נמסר כי השר גילה התעניינות והבטיח לתמוך בנתניה באופן מיוחד וכבר במהלך הפגישה, הנחה את צוות המשרד לעבוד בצמידות ובשיתוף פעולה עם העירייה ולטפל בבקשות ראש העיר.

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר "החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני. הקצינו למעלה מארבעים אחוז מהתקציב לטובת החינוך וחשוב לנו להמשיך ולתת מענים בנושא לנוכח הצרכים העולים מן השטח."