לא עוד סחבת מסדרונות העירייה. מעתה, חווית שירות קצרה ויעילה בכל הקשור להוצאת היתרי הבניה. בנוסף, הקלות משמעותיות בהליכי טיפול בהוספות קלות לבנייה. 

מנהל ההנדסה של עיריית נתניה, בהנחייתה של ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, השלים את הערכותו לקראת הפעלת הרפורמה החדשה בתחום התכנון והבנייה - המכונה "רפורמת הפרגולות".

מרכז רישוי חדש של עירייה נתניה: ליעל ולקצר הליכי הרישוי

ההליכים החדשים נועדו לקצר ולייעל את הליכי הרישוי, להגביר את שקיפות המידע, לרכז את המידע ולנהל ולבקר את הליכי הרישוי. לשם כך הקימה העירייה מרכז רישוי חדש, אשר אמור לשפר משמעותית את השירות לתושב.

לקחים מאסון ורסאי

חדשות מקומיות - "רפורמת הפרגולות" כבר כאן
"נתניה היא אחת מכ - 120 רשויות מקומיות, המקיימות ועדות מקומיות לתכנון ובניה שבהן לוחות הזמנים ארוכים מדי ומייגעים", אמר עו''ד גיא אורטל, עו"ד מגשר ונוטריון. "לפי השינוי העתידי יינתנו כוח וסמכויות נוספות לוועדות התכנון המקומיות, בכדי לענות על צרכי התושבים. זאת בעוד הועדות המחוזיות יתמקדו בתוכניות גדולות ומשמעותיות ואילו הועדה הארצית תתמקד במדיניות כללית בלבד. רפורמת הפרגולות, שאמורה להיכנס לתוקף על מלוא הוראותיה בינואר 2016, נולדה לאחר אסון ורסאי, כאשר ועדת זיילר משנת 2003 מצאה לקויים חריפים בנושאי הרישוי והבנייה והציעה להפוך את התהליך לפשוט ומהיר יותר".

פרגולות וגדרות ללא אישורים 

"לקחנו את החקיקה החדשה כהזדמנות ולא כאיום, ואנו מאמינים שניתן לייצר חווית שירות קצרה ויעילה בכל הקשור להוצאת היתרי בניה", אמר אביעד מור, מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה במינהל ההנדסה של עיריית נתניה. "זאת לאחר, יישום השלב הראשון, לפיו חלק הבניה אינה טעונה הליך רישוי כגון: פרגולות, גדר בין מגרשים וכדו'.

מרכז רישוי חדש יקצר הלכים בירוקרטיים וימנע טרטורים במסדרונות העירייה
מרכז הרישוי החדש, שנמצא בהקמה בימים אלו, יציע לתושב:
1. מידע תכנוני מפורט שמתייחס ספציפית למגרש נתון, וכולל הנחיות תכנון ודרישות של כל הגורמים המעורבים בהיתר הבניה.
2. ריכוז פעולות במקום אחד – FRONTDESK, שימנע טרטור וריצה במסדרונות העירייה.
3. לוח זמנים קצוב מראש לכל שלב בהליך הרישוי, בהסתמך על הזמנים שקבע המחוקק.
4. שקיפות ונגישות לכל – הצגת הליכי הרישוי, מסמכי המדיניות העירוניים, טפסים וכדו' באתר העירוני וכן עדכון מבקש ההיתר בכל שלב בו נמצאת הבקשה באופן שוטף.
45 ימים מרגע הגשת הבקשה להיתר, ועד למסירת החלטת הועדה המקומית
עוד במסגרת הרפורמה, מתחייב מנהל ההנדסה לעמוד בפרק זמן של 45 יום, למן שלב הגשת הבקשה להיתר ועד למסירת החלטת הועדה המקומית. בשלב השני, עם השלמת החקיקה ע"י מינהל התכנון בנושא מכוני בקרה, יוקצבו 45 יום נוספים להשלמת הליך ההיתר כולו.