אין לבצע הריסה של בתי כנסת לטובת שצ"פ בית כנסת חסד אמת | צילום: נתניה נט

שני בתי הכנסת בשכונת אזורים, שאמורה לחבר את שדרות בן צבי עם שדרות בן גוריון הביעו התנגדות נחרצת באמצעות פרקליטם, ד"ר ניסן שריפי, להריסת מבנים הצמודים אליהם ומשמשים את מתפללי המקום 

שני גבאי בית כנסת בשכונת אזורים בנתניה, עומדים על כך כי אין להרוס חלק מהמבנים הצמודים לאולמות המרכזיים של בתי הכנסת בשכונה לטובת שצ"פ שיתוכנן בשולי דרך 12, ויימשך לאורך קילומטרים רבים, שכן לטענת ד"ר שריפי, השצ"פ אינו עולה בחשיבותו ובעניינו הציבורי על המבנים הממוקמים בו, מבנים המשרתים מאות רבות של משפחות בשכונות "אזורים" ו"אגמים", וזאת כבר עשרות שנים.

ד"ר שריפי טען עוד, כי שטח החריגה של שני בתי הכנסת על פני השצ"פ איננו פוגע בטובת הציבור וברצונו. אדרבא, עשרות השנים בהן קיימים מבנים אלה, יש בהן כדי להעיד על חיוניותם לציבור. לגבי החריגה לתחום הדרך, הרי שככל שלא ניתן יהיה ליצור דרך בקטע מוגבל בתת הקרקע (מנהרה), כי אז, כאמור, מסכים גבאי בית הכנסת "בית יוסף" לביצוע הריסה מבוקרת של חלק המבנה הפולש לתחום הדרך בתוך 90 יום.

חדשות מקומיות - אין לבצע הריסה של בתי כנסת לטובת שצ"פ

עורף בית הכנסת בית יוסף הפולש לשצ"פ

ד"ר שריפי סיכם טיעוניו לטובת בתי הכנסת, בציינו כי שצ"פ ובו ספסל ופרחים ואולי שביל לאופניים איננו חשוב וחיוני לציבור יותר מאולם תפילה ואירועים דתיים (בבית הכנסת "בית יוסף"). אין לספסל זה ופרחים אלה ושביל זה גם חשיבות העולה על מטבח ושירותים (של בית הכנסת "חסד ואמת"), ומה גם שהוועדה המקומית נתניה כלל לא הראתה כי המבנים שעל השצ"פ יפגעו בתכנונו העתידי. אדרבא, ניתן לתכנן את השצ"פ תוך התחשבות במבנים דנן, המשרתים מאות משפחות מבני המקום.

הוועדה המקומית נתניה דורשת, באמצעות פרקליטיה, עוה"ד נעמה טל-דלמאי ויונתן גור, להרוס בהקדם את המבנים שמפריעים, לטענתה להמשך סלילת דרך 12 ובסיכומיה טענה שיש חשיבות ציבורית רבה ליצירת הדרך על פני המבנים הצמודים לבתי הכנסת אשר נבנו ללא היתרי בניה.

גורמים בשכונת אגמים התרעמו על כך שהכביש טרם נפתח.

חבר המועצה אהרון אורגד יגיש הצעה לסדר לישיבת מועצת העיר הקרובה, להימנע מפגיעה בשני בתי  הכנסת הותיקים ולסלול את הכביש החדש ללא הריסת חלקים מהם.