שוברי גלים סכנה בכניסה בלתי מורשית לאזור בניית שוברי הגלים בנתניה  שוברי גלים

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון ועיריית נתניה מתריעות על סכנה ממשית בכניסה בלתי מורשית לאזור בניית שוברי הגלים בנתניה 

צילום | החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון

לצד ההתקדמות בפרויקט הקמת שוברי הגלים בנתניה, שמקדמת החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בשיתוף עיריית נתניה, שמטרתו להגן על המצוק החופי, הולכת ומתגברת בשבועות האחרונים תופעה מסוכנת של כניסה בלתי מורשית לתוך שטח העבודות הקבלניות, ואף טיפוס על שוברי הגלים שבבנייה. זאת, תוך התעלמות מהגידור והשילוט המתריע על הסכנה בפעילות זו.

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון ועיריית נתניה מזהירות את הציבור כי מדובר בסכנת חיים ממשית ובהפרעה להמשך ביצוע עבודות הבנייה. במקום עובדים כלים הנדסיים גדולים המניפים סלעים וחצץ ומונחים בעומק הים, וברקע מצוק גבוה ולא יציב.

בעירייה ובחברה הממשלתית קוראים לציבור: להישמע להנחיות ולא להיכנס לאזור העבודות.

מנכ"ל החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון, אילן לביא: "אנו מצויים בפתחו של הקיץ, והעבודות שמטרתן להגן על המצוקים ולמנוע את המשך תהליך הבלייה שלהם, על מנת למנוע חלילה פגיעות בנפש ו/או התמוטטות של סלעים ומבנים הנמצאים בעיצומן של העבודות . במקום ישנם סלעים גדולים והעבודות מבוצעות באמצעות כלים הנדסיים ומכאניים כבדים, כך שמי שמפר את ההנחיות ונכנס לאזור הבנייה, עובר על החוק, ומסכן את עצמו".