צילום: נתניה נט  האם נציגי ציבור בוועדה לאיכות הסביבה הוחלפו בהליך לקוי? צילום: נתניה נט 

גיא שחר, נציג הארגון הארצי בוועדה לאיכות הסביבה בנתניה, פנה לראשי העירייה ולשרה להגנת הסביבה, בטענה כי נבחרו נציגי ציבור חדשים לוועדה ללא הליך מסודר ומבלי לעדכן כלל את הנציגים הקיימים, ועל כן הוא מבקש להקפיא את המהלך 

צילום: נתניה נט

האם החלפת נציגי הציבור בוועדה לאיכות הסביבה נתניה נעשתה לכאורה בהליך לקוי וללא שקיפות ציבורית כמתחייב? גיא שחר, נציג ארגון ארצי ומשקיף בוועדה לאיכות הסביבה בעיר, פנה בכתב לשרה להגנת איכות הסביבה, תמר זנדברג, לראש העירייה מרים פיירברג-איכר, למנכ"ל העירייה יורם כהן ולעו"ד אדיר בנימיני, יו"ר ועדת איכות הסביבה נתניה המיועד, בבקשה לבדוק את הנושא לעומק.

בין השאר כתב שחר כי יחד איתו נבחרו לשמש כנציגי ציבור בוועדה אופיר יובל ויעקב איש ימיני, שהוחלף לאחרונה על ידי ריקה אידלמן. "כולנו פעילי ציבור וסביבה ידועים ומוכרים בנתניה שמשקיעים אין ספור שעות ומשאבים כספיים ואישיים לטובת שמירה על איכות הסביבה, הטבע ואיכות חיי התושבים", לשון המכתב. "לצערי, ובניגוד לקבוע בחוק, בחצי השנה האחרונה לא התכנסה הוועדה וזאת לאחר שיו״ר הוועדה היוצאת, חברת המועצה, הגב׳ ציפי קפל, הודחה מתפקידה במועצת העיר ע״י ראש העיר. אציין כי לאחר פניית ארגון ׳חיים וסביבה׳ נקבעה ישיבת הוועדה הבאה לתאריך 6.6.2022.

עוד מוסיף שחר כי בישיבת המועצה שהתקיימה בתחילת החודש, הובא לידיעתם כי עולה לסדר היום בקשה לאישור הרכב חדש לנציגי הציבור בוועדה, ובמקום אופיר יובל וריקה אידלמן שנבחרו מטעם ארגון ׳חיים וסביבה׳ נבחרו נציגי ציבור חדשים מטעם ארגון מקומי.

"ניסיון בירור קצר ולא ממצה מול גורמי העירייה לבירור לא הניב תשובות ענייניות ומספקות", כותב שחר ומונה שאלות שהופנו לעירייה בנושא, כמו האם פורסם קול קורא פומבי לארגוני סביבה מקומיים להגיש את מועמדותם לתפקיד? לאיזה ארגוני סביבה שייכים הנציגים החדשים והאם מדובר בארגונים הרשומים כעמותות שיעודן הוא שמירה על איכות הסביבה? האם נציגי הציבור החדשים פנו לעירייה כדי לשמש כנציגי ציבור או שמה הפניה נעשה מטעם העירייה אל אותם מועמדים? וכמובן מדוע לא עודכנו נציגי הציבור הקיימים ו/או ארגון ׳חיים וסביבה׳ על הכוונה להחליפם בנציגי ציבור חדשים?

"יש לציין כי גם הח״מ וגם הגב׳ ריקה אידלמן משמשים כחברי וועד מנהל בעמותת ׳קרן נתניה ירוקה׳ שיעודה הוא שמירה על איכות הסביבה וכיוצא בזה. שנינו לא קיבלנו ולא נחשפנו לקול קורא מטעם העירייה להגיש מחדש את מועמדותינו ולשמש כנציגי ציבור בוועדה החשובה", מסכם שחר. "ברצוני לבקש מכל המכותבים למכתב לפעול להקפאת המהלך להחלפת נציגי הציבור בוועדה עד לבירור התשובות וכי יפורסם קול קורא פומבי לכל העמותות והארגונים הסביבתיים בנתניה להגיש מועמדות מסודרת לתפקיד נציגי הציבור בוועדה. עוד ברצוני לבקש כי עמותת ׳קרן נתניה ירוקה׳ תהייה שותפה פעילה בבחירת אחד מנציגי הציבור כפי שקובע החוק".

מעיריית נתניה נמסר בתגובה

מועצת העיר בחרה בישיבתה האחרונה הרכב חדש לוועדת איכות הסביבה. יו"ר הוועדה עו"ד אדיר בנימיני הביע במהלך הישיבה את הערכתו לחברי הוועדה שהיו חלק מהרכב הקודם: יושבת הראש, ציפי קפל, יעקב איש-ימיני ואופיר יובל. לאחר שגב' ציפי קפל הודיעה על רצונה לסיים את תפקידה כיו"ר הוועדה, הוחלט להביא לאישור הרכב חדש של הוועדה, הכולל נציגים של ארגונים סביבתיים מקומיים, אשר יאפשרו לה לצאת לדרך חדשה ושונה מן האופן שבו התנהלה עד כה. פקודת העיריות מעניקה עדיפות לנציג ארגון מקומי על פני נציגים המומלצים על ידי ארגונים ארציים.