ראש העיר מרים פיירברג איכר  קידום מתווה חנינות למחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה ראש העיר מרים פיירברג איכר 

נשיא המדינה פנה לראש עיריית נתניה במכתב הקורא לקידום מתווה החנינות למחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה בנתניה

ראש העיר מרים פיירברג 

נשיא המדינה יצחק הרצוג ושר המשפטים גדעון סער, יוצאים בקריאה לראש עיריית נתניה, כמו גם לראשי רשויות מקומיות נוספות, לקדם את מתווה החנינות למחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה, שנשפטו בעבר על ידי בית המשפט בגין עבירות של הפרת הסדר הציבורי וחיכוך עם רשויות האכיפה שלא הוטל בגינן עונש מאסר.

לפיכך, פנתה היועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד אודית קורינלדי-סירקיס, אל 34 ראשי רשויות, בהן אוכלוסייה גדולה של יוצאי אתיופיה להתגייסות למהלך.

ראש העיר פיירברג התבקשה למנות איש קשר ייעודי, אשר יקבל הדרכה ויעמוד בקשר שוטף מול הלשכה המשפטית בבית הנשיא ומחלקת החנינות במשרד המשפטים. כל זאת מתוך רצון לקדם מאמץ חברתי-שיקומי וציבורי, ולאפשר פתיחת דף חדש על ידי מחיקת הרישום הפלילי.

נשיא המדינה קורא לציבור יוצאי אתיופיה שנשפטו בעבר על ידי בית משפט בגין עבירות של הפרת הסדר הציבורי וחיכוך עם רשויות האכיפה שלא הוטל בגינן עונש מאסר, להגיש בקשות חנינה למחיקת רישום פלילי, מתוך רצון לאפשר פתיחת דף חדש ולסייע להשתלבותם המלאה בחברה.