פרסומת עמותת רגעים
 גילוי דעת - התדרדרות בזכויות הנשים בישראל

ראשות רשויות בישראל בגילוי דעת חריף נגד הפגיעה המתמשכת בזכויות נשים בישראל 

בגילוי דעת שפרסמו הבוקר (19.7.23) מביעות ראשות רשויות בישראל מכל הארץ חשש מפני מה שנראה כיד מכוונת שבאופן עקבי מובילה לפגיעה בזכויתיהן של נשים בישראל. פגיעה שהגיעה לשיא השבוע עם ביטול הרשות לקידום מעמד האישה, החלטת נציב שירות המדינה להפסיק את השימוש הדו לשוני במכרזים והצעת החוק להעברת הזכות למזונות לבית הדין הרבני.

בפנייה מפרטות ראשות הרשויות שלל דוגמאות המעידות על הפגיעה העקבית והשיטתית ומציינות "בשבועות האחרונים ישנה התדרדרות ממשית בזכויות הנשים במדינת ישראל, אשר באה לידי ביטוי בחקיקה, בהחלטות ממשלה ומדיניות, ובצמצום נוכחותן של נשים במגזר הציבורי והפוליטי בישראל. הצטברות המהלכים השונים שפוגעים בנשים ובזכותן לשוויון, מביאות אותנו למסקנה כי ישנה יד מכוונת לפגיעה בנשים בישראל.
ומוסיפות : "התמונה ברורה ובעייתית עד מאד. היקף כה מדאיג של פעולות כנגד זכויות נשים מעיד כי פניה של מדינת ישראל לנסיגה דרמטית בזכות השוויון של נשים. אנחנו קוראות לעצירה מיידית של המשך הפגיעה בנשים ובזכיותיהן."