פרסומת עמותת רגעים
 מועצת קדימה צורן הגישה ערר בנושא תכנית המתאר המועצה המקומית קדימה צורן

המועצה המקומית קדימה-צורן והוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "שרונים" הגישו ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה בקשר לתוכנית המתאר של קדימה-צורן 

לאחר שנים ארוכות של עבודה אשר במסגרתה היה שת"פ בין צוות המתכננים, המועצה ומטה התושבים, הוצגה תכנית מתאר ליישוב. אנשי המקצוע של המועצה והתושבים הגישו התנגדויות למספר סעיפים בתכנית, ומונה חוקר מוסמך שיגיש את המלצותיו לוועדה המחוזית.
לאחרונה, הוועדה המחוזית הגישה את מסקנותיה ומעיון במסקנות עולה כי הוועדה המחוזית דנה בהתנגדויות ולא נתנה מספיק משקל לתמ"א 35, לחזון היישוב, לצוות התכנון של מנהל התכנון ולהמלצות החוקר, וכן לעדויות הרבות והמשמעותיות של התושבים במסגרת ההתנגדויות אשר המסקנות פוגעות באופי היישוב הקיים.

עיקרי הערעור נשענים על שלושה טיעונים

1. צפיפות בהתאם לתמ"א 35 תיקון 4 הוועדה קובעת כי יוסרו מתכנית המתאר כל ההוראות לעניין הצפיפות ובמקום כך יירשם כי כל תכנית מפורטת תהיה בהתאם לקבוע בתמ"א 35 תיקון 4. ההחלטה תגרום בהכרח להכנת תכנית מתאר חדשה ואין בכך כל צורך.
2. גודל יח"ד מינימלית הטענה התקבלה פעמיים על ידי חוקר ההתנגדויות ולמרות כך נדחית פעמיים על ידי הוועדה המחוזית. ברור כי בנסיבות כאלה יש לתת למועצה הארצית לדון ולהכריע בטענה זו. מדובר בטענה שצריכה להתקבל כי היא יוצרת תמהיל מגוון בתכנון הבניינים באזורי הפיתוח החדשים. לא ברור מדוע הוועדה המחוזית סבורה כי שטח יח"ד של 125 מ"ר הוא גבוה מדי כאשר ממילא ישנה התחייבות ליצור יח"ד קטנות בשטח של 80 מ"ר שניתן לקבוע את מספר יח"ד שיהיה בשטח זה בכל תכנון מפורט.
3. נספח היישום כנספח מחייב הדרך הנכונה להוציא את תכנית המתאר לפועל היא שמירה על סדר תכנוני בהתאם נספח היישום. המועצה תאפשר ליזמים לקדם תכנון במתחם מסוים או להכין את מסמך המדיניות, אבל זו צריכה להיות החלטה של המועצה המקומית ולא של היזם.

במועצה המקומית קדימה-צורן סבורים כי החלטת הוועדה המחוזית היא "Game changer", המעקרת את תכנית המתאר ומחזירה לאחור שנים רבות את התוכנית. בעקבות התוכנית שמציגה מדיניות תכנונית מואצת ורומסת את כל הערכים התכנוניים אשר נהגו לאורך הזמן בעמל רב על ידי כל צוותי התכנון של תכנית המתאר, החליטה המועצה להגיש ערעור על פרטי תכנית המתאר למועצה הארצית לתכנון ובניה.

מהמועצה המקומית קדימה צורן נמסר "מועצת קדימה צורן תפעל בכל הכלים והאמצעים העומדים לרשותה ותצא למאבק ציבורי נרחב כדי להביא לאישור תכנית מתאר, שתעמוד בחזון שהמועצה גיבשה עבור היישוב מתוך תפיסה הוליסטית, סביבתית וירוקה שתשפר את איכות חייהם של תושבות ותושבי הישוב".

טיפל בערעור משרד הרטבי-בורנשטיין-בסון ושות'. הגישו את הערר עו"ד סימון טוסון ועו"ד דנה שטיר