פרסומת עמותת רגעים
 קדימה צורן תובעת את המועצה האזורית לב השרון צילום: דוברות קדימה צורן

המועצה המקומית קדימה-צורן תובעת את המועצה האזורית לב השרון בסכום של כ-6 מיליון ש"ח בגין אי העברת מלוא הכספים המגיעים לה בהתאם להסכם שבין הצדדים בנוגע להכנסות מ"רולדין סנטר" 

מועצה מקומית קדימה צורן, באמצעות עורכי הדין אהרון שפרבר ואשר אילוביץ' ממשרד פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות', טוענת בכתב התביעה שמועצה אזורית לב השרון מסרבת לשתף פעולה כראוי וכמצופה מרשות מקומית. באזה"ת לב השרון נגבית הארנונה ע"י הצדדים באופן נפרד, כאשר לב השרון היא זו אשר גובה את רוב הארנונה בגין אזור התעשייה, ובהתאם להסכם שבין הצדדים מתחלקים ההכנסות בשיעור של 60% מההכנסות ללב השרון ו-40% לקדימה צורן וכך היו צריכים לפעול הצדדים, אך הדבר לא נעשה.

כמו כן, מבקשים בקדימה צורן מבית המשפט להורות ללב השרון להעביר לה את החשבונות לאור התנהלות לב השרון אשר לטענתם מסתירה מידע אודות ההתחשבנות הנוגעת להכנסות ולהוצאות המתקבלות מאזה"ת רולדין סנטר. נוסף על כך, עולה כי מועצה אזורית לב השרון מסרבת לקיים את החלטת שרת הפנים הקודמת איילת שקד שפורסם בתקנות בחודש יוני 2022 לפי קיימת חלוקת הכנסות חדשה, המשנה את החלוקה הקיימת, דהיינו 60% לקדימה צורן ו- 40% ללב השרון.

בכתב התביעה נטען: "המועצה האזורית לב השרון, מסרבת לשתף פעולה עם המועצה המקומית קדימה צורן וזאת לצורך בדיקת הקיזוזים ואי התשלומים שביצעה בניגוד להסכם עם התובעת וזאת במשך שנים ארוכות ופניות רבות אין ספור של התובעת לנתבעת, כאשר הנתבעת מתעלמת לחלוטין מהתחייבויותיה וזאת בנימוקים שונים כי היא מקזזת הוצאות (על דעת עצמה בלבד) וזאת בניגוד גמור להסכם חלוקת ההכנסות".

קדימה צורן מנמקת את תביעת: "בהתאם לתחשיב שערכה התובעת, בהתאם לנתונים שהועברו על ידי הנתבעת, עולה כי שיעור ההוצאות המדווחות על ידי התובעת לכלל אזור התעשייה החל משנת 2011 ואילך הינן בסך של 5,748,539 ₪, כאשר בהתאם לתחשיב שערכה הנתבעת ושדיווחה על כך לתובעת, בוצע קיזוז שגוי בסכום של 2,299,415 ₪ מההכנסות להן זכאית המועצה - ללא כל הסבר ונתונים מדוע הם נעשו".

עוד מבקשת קדימה צורן: "לחייב את לב השרון לשלם לה את הקיזוז החד צדדי שביצעה בתשלומי 100% עמלת גבייה משוקללת שגבתה מהתובעת שלא כדין (גם לא באופן יחסי של 40% אלא קיזוז מלא של 100%) ובניגוד להוראות הסכם חלוקת ההכנסות בסך כולל של 989,570 ₪ (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום/הקיזוז שנעשה ועד היום).

עילה נוספת בתביעתה: "עלות פינוי האשפה שביצעה התובעת מכל אזור התעשייה - וזאת בהתאם לתחשיב שערכה המועצה בסך של 2,793,077 ₪ וזאת בגין שנות המס 2011-2021. קדימה צורן פינתה את כל האשפה בכלל אזור התעשייה ולב השרון על דעת עצמה בלבד ביצעה קיזוז, מאותן ההכנסות של החלק של התובעת עצמה באזור התעשייה, בסך של 180,000 ₪ לשנה ולא בעלות ההוצאות בפועל, כך שבעקבות הקיזוז הזה נגרם נזק לקדימה צורן והיא לא קיבלה את הסכום המגיע והראוי לה בעקבות הוצאתיה בגין פינוי האשפה".

סך התביעה עומד על 6,082,062 ש"ח בצירוף הפרשי ריבית והצמדה.

ראש המועצה המקומית קדימה צורן, קרן גרין: "מועצה אזורית לב השרון מתנהלת בחוסר תום לב ופועלת באופן חד צדדי באזור התעשייה המשותף. הגיעו מים עד נפש ליכולת של מועצת קדימה צורן להכיל ולהידברות וכל הניסיונות לגישור עלו בתוהו. מאמינה שבית המשפט יעשה צדק עבור תושבות ותושבי קדימה צורן, שהם בעיקר מבקרים ועובדים באזור התעשייה".

מהמועצה האזורית לב השרון נמסר בתגובה 

מדובר בתביעת נגד שהוגשה על ידי קדימה צורן לאחר שלב השרון פנתה למינוי בורר ולא לעיתונות, על מנת שיכריע בתביעתה לקבלת החזר של עשרות מיליונים בשל הפרת חוזה על ידי קדימה צורן.
טוב היתה עושה קדימה צורן אם היתה דואגת לקיים את החוזים עליהם חתמה.