הרב קלמן מאיר ברהרב קלמן מאיר בר- הרב הראשי של העיר נתניה                                                                                    

       

רשימת הפוסטים של הרב קלמן מאיר בר

בלוג לשבועות  | פורסם ב- 21.5.15

יום חתונתנו- יום מתן תורה. וכן הוא אומר 'צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו'. ביום חתנתו זה- מתן תורה, וביום שמחת לבו- זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימנו". ברצוננו ליתן טעם מדוע מבין מערכות הבריתות השונות הקיימות בין אדם לרעהו, נתיחדה דוקא הברית של "יום חתנתו" לשמש כמשל ליום מתן תורה?

להמשך קריאה...


בלוג ליום ירושלים | פורסם ב- 15.5.2015

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו (למשמעות יום ירושלים). יום שחרור ירושלים היה אחד מרגעי השיא בחיי האומה הישראלית והבנת משמעות של יום זה מבטאת גילוי אדיר של אמונת ישראל. אך כדי לקלוט את גודל השעה, עלינו לזכור ימות עולם ומעט פרקי עבר מתקופות שונות בגלגוליה הרבים של ירושלים.

להמשך קריאה...


פרשת אמור, כוחו של המעשה הקטן | פורסם ב- 1.5.2015

בפרשה שלפנינו, פרשת אמור, עוסק פרק שלם בענייני המועדים וחגי ישראל פסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. בפרק זה אנו מוצאים פסוק אחד שלכאורה נראה שאינו קשור כלל לעניין המועדים, וכך נאמר בו "ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם" וגו'. 

להמשך קריאה...