בית משפט השלום בנתניה הורשע לאחר שתקף חוסים המאובחנים על הרצף האוטיסטי בית משפט השלום בנתניה

בית המשפט הרשיע נאשם בביצוע עבירות של תקיפת חוסים המאובחנים על הרצף האוטיסטי במרכז תעסוקה בכפר יונה, זאת על מנת "שלא יעשו לו רעש"

בית משפט השלום בנתניה | אתר הממשלה 

בית משפט השלום בנתניה הרשיע נאשם בביצוע שתי עבירות של הפרת הוראה חוקית ובביצוע עבירה של תקיפה. העבירות כוונו כלפי חוסים המאובחנים על הרצף האוטיסטי במרכז תעסוקה בכפר יונה, המצוי בסמיכות לבית הנאשם.
השופטת הדס רוזנברג שיינרט קבעה בהכרעת הדין, כי במהלך חודש אפריל 2018, התיז הנאשם מים באמצעות צינור על החוסים שהיו בחצר ההוסטל באופן שהרטיבם וגרם להם לבהלה. בנסיבות אלו, ניסו חלק מהחוסים להסתתר מאחורי גופם של אנשי הצוות. במהלך שתי הזדמנויות נוספות בחודש יוני 2018, השמיע הנאשם מוזיקה בועצמה חזקה ורעש מונוטוני אל עבר חצר ההוסטל, תוך הפרה של צו שיפוטי שאסר עליו להטריד את החוסים בכל דרך. זאת, מתוך כוונה להרתיע את החוסים מלשהות בחצר, על מנת שלא יעשו לו רעש.
בהרשיעו את הנאשם, דחה בית המשפט את טענת ההגנה, לפיה יש לזכות את הנאשם מחמת הגנה של "זוטי דברים" בהיות מעשיו קלי ערך, תוך שקבע כי הנאשם לא גילה בהתנהגותו חמלה כלשהי או התייחסות אנושית כלפי אנשים המתמודדים, שלא מרצונם, עם מאפיינים ייחודים ועם קושי בקיום אינטראקציות חברתיות. עוד נקבע, כי חברה דמוקרטית צריכה לדעת לגלות סבלנות, לקבל ולהכיל אף את הפרטים השונים שבתוכה, תוך הבטחת קיום בצורה מכבדת ושלווה לכלל החברים בה. קיים אינטרס ציבורי מובהק להבטיח חיים בטוחים ושקטים לאוכלוסיות מוחלשות, המתקשות לעיתים להגיב לפגיעה בהן ולהתמודד עמה. הצטברותם של המעשים כלפי אותם נפגעי עבירה ופעילותו של הנאשם בצורה מתריסה ומודעת, בניגוד להוראה החוקית, פעם אחר פעם, אינם מאפשרים לשלול ממעשי הנאשם את הפליליות שבהם.

הנאשם זוכה, מחמת הספק, מעבירת איומים שיוחסה לו.