בית משפט השלום בנתניה תביעה נגד חסידות צאנז להכרה בזכויות בקרקעות בנתניה בית משפט השלום בנתניה

בית המשפט דחה תביעה משפטית נגד מוסדות קריית צאנז בנתניה וחייב את התובעת בהוצאות משפט. התובעת טענה להכרה בזכויותיה בקרקעות בנתניה, שעליהם יושבים כיום בין היתר בית החולים לניאדו, בית המלון גלי צאנז ומוסדות רבים של חסידות צאנז

בית משפט השלום בנתניה | אתר הממשלה 

נדחתה תביעה משפטית שהוגשה על ידי חברת מט''ד נדל''ן ייזום והשקעות בע''מ נגד מוסדות קריית צאנז בנתניה. בית המשפט חייב את התובעת בהוצאות משפט בסך 40,000 שקל. התובעת טענה להכרה בזכויותיה בקרקעות בנתניה, שעליהם יושבים כיום בין היתר בית החולים לניאדו, בית המלון גלי צאנז ומוסדות רבים של חסידות צאנז.
קריית צאנז היא שכונה חרדית-חסידית המשתרעת על פני שטח של 380 דונם בצפון נתניה, משמשת כמרכז חסידות צאנז בעולם. השכונה הוקמה לפני למעלה מ-50 שנה ומתגוררים בה כיום למעלה מ-850 משפחות של החסידות.
מדובר בתביעה שהוגשה בחודש נובמבר 2013, התובעת טענה כי היא זכאית להירשם כבעלת זכות החכירה הראשית במקרקעין הנמצאים בשטח קריית צאנז בנתניה, וזאת לטענתה מכוח הסכם מכר שנחתם בשנת 2009 לרכישת זכויות חברת הנוטע בע''מ (בפירוק).
רשות מקרקעי ישראל שהייתה חלק מהנתבעים בתיק, ומוסדות קריית צאנז להם הסכמי חכירה חתומים עם רמ"י, טענו לחוסר תום לב של התובעת, וכן כי התביעה מתעלמת מהמצב הקיים בשטח, לפיו בחמשת העשורים האחרונים אושרו תוכניות בניין עיר בקריית צאנז, ניתנו היתרי בנייה רבים והוקמו בניינים ומבני ציבור, כאשר קריית צאנז פעלה כדין על בסיס חוזי החכירה שנחתמו על ידה עם רמ"י.

הפינה המשפטית - תביעה נגד חסידות צאנז להכרה בזכויות בקרקעות בנתניה
בית המשפט קיבל את טענות קריית צאנז ודחה כאמור את טענות התובעת. התובעת יוצגה ע"י משרד ש. הורוביץ, רמ"י יוצגה ע"י עוה"ד לילך דיין ואילת גופמן, וצאנז יוצגו בהליך על ידי עו''ד שמואל שוב, ועו''ד טל גליקסמן ממשרד עוה"ד שוב ושות'.