אילוסטרציה | fotolia מאבק משפטי על גורלה של קטינה מאזור נתניה אילוסטרציה | fotolia

אמא מאזור נתניה ניסתה להתאבד וכעת פועלת המדינה להכריז על בתה כנזקקת, ולהעבירה למשפחת אומנה. האב הורחק מהבת בשל עברו הפלילי. פרקליטת האב: "לא ייתכן שתישלל אבהותו של גבר רק בגלל שיש לו עבר פלילי. האב מעולם לא היה אלים כלפי בתו"

אילוסטרציה | fotolia

מאבק חריף סביב גורלה של קטינה כבת 5 מאזור נתניה, מתנהל בחודשים האחרונים בין אביה הביולוגי, לבין משפחתה של אמה, לאחר שזו ניסתה לשים קץ לחייה. 
לאחר ניסיון ההתאבדות החליטו רשויות הרווחה לפעול להפיכת בתה ובנה (מאב אחר) לנזקקים, להוציא אותם מרשות הוריהם הביולוגיים – ולהעבירם לקלט קהילתי - משפחה חלופית, מצד משפחתה של האישה. להסדר זה מתנגד אביה של הקטינה מכל וכל. 
בצר לו פנה האב לעו"ד איריס צור, אשר הגישה בשמו בקשה לביהמ"ש למשפחה לחידוש הקשר עם בתו, וכן בקשה למינוי אפוטרופוס לדין לילדה, שימנע את הפרדתה מאביה.
לטענת עו"ד צור, האב הודר לחלוטין מקשר עם בתו, מייד לאחר לידתה, לאחר שבת זוגו התלוננה נגדו במשטרה על איומים. האב הורשע ונדון לתקופת מאסר קצרה בת מספר חודשים. משהשתחרר הותר לו לראות את בתו במרכז קשר בלבד, תחת השגחת עובדים סוציאליים, למרות שמעולם לא היווה סכנה לבתו. 
לדברי עו"ד צור, לאב קשיים להתנהל מול סמכות ובמסגרת כללים נוקשה, ועל כן פרצו עימותים בינו לבין העובדים הסוציאליים, ובשל כך הופחתו עוד יותר מפגשיו עם בתו, ולפני כ-7 חודשים הם פסקו לחלוטין. 
לאחר ניסיון התאבדות האם, הועברה הבת הקטינה זמנית לרשות אחותה של האם, ולבני הזוג מונתה עובדת סוציאלית.. 
במקביל, פנו רשויות הרווחה לביהמ"ש לנוער, על מנת להכריז על ילדיה של האישה כנזקקים, ולהוציאם ממשמורת הוריהם. 
על פי החלטת ביהמ"ש לנוער והמלצות העובדת הסוציאלית שמונתה למשפחה, מועברות לאב, אחת לשבוע, תמונות וסרטון וידיאו קצר, בן 5 שניות, של הקטינה. 

הפינה המשפטית - מאבק משפטי על גורלה של קטינה מאזור נתניה
"המבקש חש חסר אונים וגם שבע מרורים מניסיונותיו לחדש קשר עם בתו הקטינה, ובעיקר מקוממת הקונסטלציה המורכבת שבאמצעותה הוא מקבל מידע עדכני אודות בתו - עו"ס המשפחה היא זו אשר מעבירה מהדודה את התמונות ואת סרטון הווידאו הכה קצר", קובלת עו"ד צור. לדבריה, יש להצר גם על כך שלא מתקיימות שיחות וידאו בין המבקש לקטינה, לפחות אחת לשבוע למספר דקות. "בכך מתחזקת ומתחדדת הדרתו מחיי הקטינה עד מחיקתו כליל" דברי עו"ד צור. 
בנוסף, קובלת עו"ד צור על הבחירה בדודתה של הקטינה כקלט קהילתי – כלומר, כמשפחת אומנה זמנית, ופועלת למנוע את הפיכתה למשפחת אומנה קבועה לבת. 
"מחוסר ברירה ובשל הנסיבות המצערות, הסכים האב כי דודתה של הקטינה תשמש לה כקלט קהילתי - אך הוא מתנגד נחרצות לכך שתשמש לה כמשפחת אומנה, מאחר שמערכת היחסים העכורה בין האב לאם, הותירה את חותמה גם אצל דודתה של הקטינה, שרק בשל כך פיתחה עוינות כלפי המבקש". לדברי עו"ד צור, המורכבות המשפחתית הזו רק גורמת להעצמת הנתק בינו לבין בתו הקטינה, עד אשר עלול להיגרם נתק טוטאלי בלתי ניתן לאיחוי. 
לטענת עו"ד צור, ניכר כי הקטינה מתבלבלת בין זהויות אב שונות, ולדברי האפוטרופסית לדין הקיימת שלה, כשנשאלה על המבקש - אביה הביולוגי - דיברה על אביו של אחיה למחצה המתגורר בכלל בעיר אחרת. 
"במצב דברים זה, ובפרט לאחר שהקטינה עברה טלטלה וטראומה, וכן בשל התנערותה של דודתה של הקטינה מקיום כל קשר בין הקטינה לבין המבקש - קיים חשש אמיתי לניכור הורי כלפי המבקש", טוענת עו"ד צור. לדבריה, דעותיהם השליליות של אם הקטינה ובני משפחתה יתנו את אותותיהן בקטינה, ויגרמו להמשך הנתק בינה לבין אביה. 

המאבק על גורל הקטינה נערך כאמור בימים אלה, בביהמ"ש לענייני משפחה ובביהמ"ש לנוער.