בית משפט השלום בנתניה הפליית נשא איידס או ניסיון לטמון פח? בית משפט השלום בנתניה

נשא איידס תבע את אמריקן לייזר לאחר שלא הסכימה להעניק לו טיפול אסטתי בטענה להפלייה. בית המשפט קבע...

בית משפט השלום בנתניה | אתר הממשלה 

בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בנתניה, טען נשא איידס שחברת אמריקן לייזר וחברת שארפלייט טכנולוגיות סירבו להעניק לו טיפולים להסרת שיער בלייזר בשל היותו נשא איידס. בתביעה טען כי הגיע לסניף נתניה וביקש לעבור סדרת טיפולים להסרת שיער ולטענתו ברגע היוודע מצבו הרפואי סירבו לטפל בו ועל כן הוא תובע סך של 180,000 שקלים.

התובע תבע בעבר את חברת אמריקן לייזר בטענה שהפלתה אותו כאשר העלתה במידה ניכרת את מחיר טיפול השיניים שביקש לעבור, תביעה שעדיין נידונה בית המשפט.
אמריקן לייזר טענה כי סירבה לטפל בתובע בשל התביעה הקודמת ולא בשל מצבו הרפואי. וכן כי פעלה על פי הוראות היצרנית שארפלייט טכנולוגיות, וכן כי במתכוון נמנע מלפנות לסניף תל אביב של אמריקן לייזר בו התרחש המקרה שהוביל לתביעה הקודמת ופנה לסניף נתניה בו לא היה מוכר; עוד טענה הנתבעת כי הגישה המקובלת בטיפולים אסתטיים שאינם רפואיים וחיוניים היא למנוע כל סיבוך אפשרי, אפילו נדיר, וכי טיפול הסרת השיער בטכנולוגיה מבוססת אור בה היא משתמשת עלול לגרום סיכון לנשאים מחד ומאידך גם למטופלים הבריאים בעקבות השימוש במכשירים בטיפול בנשאים.

שופט בית משפט השלום בנתניה, אלי ברנד דחה את התביעה כנגד שתי הנתבעות במלואן "לאחר שהגעתי לכל המסקנות דלעיל ללא קשר לסוגית תום הלב, דומני כי טרם חתימה לא ניתן להתעלם מטענות הצדדים ביחס לתום ליבו של התובע ונסיונו לטמון לנתבעות פח ולתמרן אותן לשם השגת מטרותיו וביחס להיות תביעה זו חלק מהתנהלותו כתובע סדרתי"

"דומה כי מן הראיות שהוצגו לעיל וניתוחן ניכר באופן ברור כי התובע דכאן עשה ניסיון מכוון לטמון פח לנתבעות ולחלץ מנציגותיהן אמירות בעייתיות אשר יקימו לו עילת תביעה נגדן עקב הפלייתו"

"משנדחתה התביעה ובמיוחד לאור הקביעות בדבר חוסר תום ליבו של התובע לא ניתן להתעלם מן ההוצאות הניכרות שגרם לנתבעות ולהותירן ללא כל פיצוי. לאור האמור, בשים לב למכלול השיקולים, אני מחייב את התובע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד על דרך בית הלל לקולא דקולא בסך 6,000 ₪ לכל אחת".