אילוסטרציה | fotolia  האם תשלום משכנתא מצדיק את הקטנת המזונות? אילוסטרציה | fotolia 

דרש החזר של מחצית מהמשכנתא בדיעבד – במטרה לחמוק מתשלום המזונות. השופטת דחתה את תביעתו ואיימה כי תחייבו בשכ"ט בסך עשרות אלפי שקלים 

אילוסטרציה | fotolia 

בני הזוג מאזור נתניה, שמעולם לא נישאו, ניהלו חיי זוגיות במשך כעשור ונולדו להם ילדים. לצורך רכישת דירה, שנרשמה בבעלות משותפת של שניהם, הם נטלו משכנתא.

לפי כחצי שנה החליטו בני הזוג לסיים את מערכת היחסים ביניהם והחלו בניסיונות גישור לסיום הקשר ולפתרון המחלוקות.

לטענת האישה, מאחר שהגבר לא שיתף פעולה עם ניסיונות הגישור, היא נאלצה לפנות לערכאות, והגישה, באמצעות עורכות הדין דנה ואביטל אדרי, תביעה שבה כרכה תשלום מזונות ומשמורת על הילדים. לאחרונה נמכרה דירת בני הזוג, ובכספי התמורה סולקה יתרת המשכנתא.

לטענת עוה"ד אדרי, הגבר התקשה להשלים עם העובדה, שעליו לשאת בתשלום מזונות עבור ילדיו שנמצאים במשמורת האם, ולכן החליט להגיש גם הוא תביעה נגד האישה ובה דרש את מחצית המשכנתא אותה שילם לאורך השנים.

הגבר טען בתביעה, כי מכיוון שמעולם לא היה לו ולבת זוגו חשבון בנק משותף, סוכם ביניהם, כי החזרי המשכנתא החודשיים ישולמו מחשבון הבנק שלו, ואילו בת הזוג תחזיר לו מחצית הסכום מדי חודש.

בכתב הגנתה הכחישה האישה את הדברים מכל וכל, וטענה כי השניים סיכמו ביניהם שהגבר ישלם את המשכנתא, בעוד היא תישא בתשלום החשבונות והוצאות הבית, וכן בחלק גדול יותר מהוצאות הילדים.

לדברי עוה"ד אדרי, העיתוי שבו בחר הגבר לטעון לחוב המשכנתא מוזר, מאחר ולא טען את הדברים לכל אורך שנות חייהם המשותפים, ואף לא העלה טענה שכזו בניסיונות הגישור בין הצדדים. בנוסף, הצביעו עורכות הדין על העובדה שהגבר לא עמד על זכותו לקבל חלק יותר גדול מכספי מכירת הדירה, בניגוד לעמדתו לפיה האישה חייבת לו כספים בגין תשלום המשכנתא.

לסיום, טענו עוה"ד אדרי כי תביעת הגבר קנטרנית ונקמנית ונעדרת כל בסיס עובדתי, וכי מטרתה היחידה היא לחמוק מתשלומי המזונות.

השופטת, שדנה בתיק, קיבלה את טענות האישה, והציעה לגבר למשוך את תביעתו בהקדם. בנוסף, קבעה השופטת, כי אם יתעקש הגבר לנהל הליך הוכחות, היא תחייב אותו בתשלום שכר טרחה והוצאות המשפט של האישה.