מתוך אתר חברה קדישא נתניה  תביעה על סך 6 מיליון שקלים נגד חברה קדישא נתניה מתוך אתר חברה קדישא נתניה 

תביעה ייצוגית על סך כ-6 מיליון שקלים נגד חברת קדישא נתניה בטענה כי החברה גובה בניגוד לחוק, מקרובי נפטרים עבור התקנת יסוד למצבה 

מתוך אתר חברה קדישא נתניה 

מתביעה ייצוגית שהוגשה  נגד חברה קדישא נתניה עולה כי החברה גובה כ-500 ש"ח עבור יסודות בטון המהוות את גבולות הקברים, עליהן יבוצעו בהמשך המצבות. 

ע"פ התביעה שהוגשה באמצעות עו"ד נריה הרואה, החוק וההסכמים עם בטל"א אינם מאפשרים גביית תשלום מהמשפחה. התביעה הוגשה בשמה של א' שקברה את אביה. ביום הפטירה, ניגשה למשרדי חברה קדישא בנתניה וביקשה לתאם מועד קבורה. באותו מעמד נאמר לה שעליה לשלם סך של 500 ₪ עבור הקבורה, אותם שילמה בלית ברירה.
מהתביעה עולה כי חברת קדישא נתניה מפרסמת מודעות בזו הלשון: "לידיעת הציבור, כל נפטר תושב ישראל הגר בנתניה לפי מרשם האוכלוסין זכאי לקבורה חינם....מחיר יסוד למצבה בקבורת שדה 600 ₪." חברה קדישא מהווה מונופול מאחר והיא הגורם היחיד המבצע קבורה יהודית בנתניה ולתושבים המבקשים קבורה יהודית מסורתית אין כל אלטרנטיבה אחרת.
עו"ד נריה הרואה טוען בתביעה כי מדובר בהטעיה צרכנית מאחר וחברת קדישא נתניה גבתה תשלומים כתנאי לקבורה, תוך ניצול מצוקת האבלים בשעתם הקשה ביותר. בתביעה נטען כי ע"פ תקנות בטל"א כל גוף המורשה לפי חוק שירותי הדת היהודיים לעסוק בקבורת נפטרים, לא יגבה ולא ידרוש בקשר לקבורה, במישרין או בעקיפין, כל תשלום, לרבות אגרות שירותים לפי חוק שירותי הדת.
בתביעה הייצוגית הוגדר "כל מי ששילם בשבע השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת התביעה, לחברות קדישא או לנציג מטעמן תשלומים שלא הותרו במפורש בתקנות הביטוח הלאומי הנוגעות לדמי קבורה".
י

הפינה המשפטית - תביעה על סך 6 מיליון שקלים נגד חברה קדישא נתניה
צוין כי תשלום לקבלן המצבות עבור "יציקת בטון" ותשלום לחברה לענייני קבורה וכל צורה אחרת של גבייה בגין יציקת בטון, אסורים לפי חוק
לחברה קדישא מותר על פי חוק לגבות תשלום עבור קבורת נפטר שלא התגורר בעיר ומבקש טקס קבורה או תכריכים מיוחדים, אך גם במקרים אלו אסור לה לגבות עבור יסודות הקבר.
ע"פ התביעה מבקר המדינה התייחס לסוגיה זו בדו"ח הביקורת שלו על המוסד לבטל"א ובדו"ח נכתב "משרד מבקר המדינה מעיר לביטוח הלאומי כי אסור לגופי הקבורה לגבות במישרין או בעקיפין תשלום עבור יסודות מצבה בחלקות פטורות, יהיה אשר יהיה הגורם שממנו ייגבה התשלום; שכן גבייה מקבלני המצבות עשויה לגרום, בסופו של דבר, לגלגול ההוצאה על המשפחות. על ביטוח לאומי לבחון את עמדתו בכל הנוגע לכספים שגובים גופי הקבורה בעד יסוד מצבה ולשקול אם גופים אלה עומדים בתנאי ההסכם בעניין זה."
"משרד מבקר המדינה מציין כי בחקיקה נקבע שאין לגבות כספים מהציבור בעד הקמת מצבות, אלא אם כן השר לשירותי דת יקבע את תעריפי הקמתן, בהתייעצות עם שר הרווחה. השרים לא קבעו תעריפים כאמור, ומכאן, למועד סיום הביקורת אסור לגופי הקבורה לגבות מהציבור כספים בעד הקמת יסוד מצבה."
בתביעה נטען כי על פי דיווחי החברה עצמה, במהלך 7 השנים האחרונות חברה קדישא נתניה קברה כ-10,000 נפטרים ושלשלה ה לכיסה כ-6 מיליון ₪ מאגרת קבורה לא חוקית.

תגובת חברה קדישה

חברת קדישא פועלת על פי החוק לטובת הציבור וכבודם של הנפטרים ובני משפחותיהם. מדובר בתביעה מופרכת ללא בסיס, שהוגשה על ידי רודפי בצע ופרסום שמעוניינים להעשיר את כיסם הפרטי על חשבון הקופה הציבורית.
חברת קדישא נתניה תגיש את תגובתה ותטען את טענותיה בבית המשפט.
יחד עם זאת, בתמצית, יובהר, כי המוסד לביטוח לאומי אינו מממן את עלויות היסודות למצבות, והן אינן כלולות בדמי הקבורה. המוסד לביטוח לאומי אף מפרסם מפורשות באתר המרשתת שלו, כי: "הביטוח הלאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, והן יחולו על המשפחה