השטח המדובר  תביעה נגד המועצה המקומית פרדסיה על סך 5 מיליון שקלים השטח המדובר 

תביעה: המועצה המקומית פרדסיה העבירה קו ביוב עירוני בשטח פרטי, בנתה "קיר אקוסטי" שהתגלה כקיר רגיל ובמשך 50 שנה נמנעה לממש שטח שהפקיעה 

השטח המדובר 

ביום שני השבוע הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד המועצה המקומית פרדסיה והועדה לתכנון ובניה שרונים , על סך כ - 5 מיליון שקלים, באמצעות עורכי הדין בר-און וכהן. לטענת עורכי הדין בר-און וכהן, המעצה העבירה קו ביוב עירוני במגרשים פרטיים בפרדסיה, המיועדים לבניה, ולכן אין ביכולתה של התובעת לממש את זכויות הבניה על המגרשים שבבעלותה.

חוות דעת של שמאי מקרקעין שצורפה לתביעה, מעריכה את הפגיעה בגלל העדר האפשרות לבנות על המגרשים בסכום של מיליוני שקלים.

הפינה המשפטית - תביעה נגד המועצה המקומית פרדסיה על סך 5 מיליון שקלים
עוד טוענים עורכי הדין בר-און וכהן, שהמועצה הקימה קיר "רגיל" במקום קיר שאמור היה להיבנות על פי היתר הבניה כקיר אקוסטי, בין המגרשים המיועדים למגורים לבין השטח הציבורי.
כך, במקום להקים קיר אקוסטי בין מגרשי המגורים לבין המגרש שהופקע לטובת דרך, באופן שהקיר ימנע את מפגעי הרעש - הקימה המועצה קיר רגיל, שאינו יכול לסייע כלל במניעת מפגעי הרעש.

עוד נטען כי למרות שהועדה המקומית הפקיעה חלק מהמגרש, ולמרות ששינתה את הייעוד לדרך, הרי חלפו למעלה מ- 50 שנה, והועדה נמנעה לממש את ההפקעה. אי מימוש ההפקעה בזמן סביר – משמעותה זניחת ההפקעה.

"בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת פיצוי בגין הנזקים שגרמו לה, כמתואר בחוות דעת המומחים המצורפות לכתב התביעה, וזאת בסך של 4,907,000 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית". נכתב בכתב התביעה.

טרם הוגש כתב הגנה.

מהמועצה המקומית פרדסיה נמסר "התביעה הנ"ל אינה מוכרת לנו ולא התקבלה במועצה.
על פניו נראה כי עיקר הטענות מופנות כלפי הועדה המקומית "שרונים" ותאגיד המים "מעיינות השרון"
ושרבוב המועצה המקומית לתביעה אינו ברור".

מוועדת שרונים נמסר "התביעה לא מוכרת לנו ולא קיבלנו אותה. ולכן איננו יכולים להגיב בשלב זה".