אילוסטרציה | fotolia קנוניה להתשלטות על חנות של מנוח מנתניה אילוסטרציה | fotolia

נתניה: הציג שטר משכנתא ודרש חצי מיליון שקלים מעיזבונו של אחיו.  השופט: קנוניה להשתלטות על רכוש המנוח

אילוסטרציה | fotolia

מאבק סביב שטר משכנתא, ודרישה לקבלת 540 אלף שקלים תמורתו - הגיעו לאחרונה לסיומם בבית המשפט המחוזי בלוד.
לטענת המבקש, הוא העביר לרשות אחיו המנוח מאות אלפי שקלים לפני מותו, ותמורתם קיבל שטר משכנתא למימוש מחצית מהחנות שהייתה בבעלות המנוח. במטרה לגבות חזרה את הכספים המגיעים לו, הגיש האח תביעה למימוש שטר המשכנתא מעיזבון אחיו, עוד בטרם תחולק ירושתו בין יורשיו ונושיו.
עוה"ד עינבר לב, שייצגה את נושה המנוח, הציגה לבית המשפט שטר ביטול המשכנתא, שעליו חתומים המנוח ואחיו. לנוכח הצגת המסמך, טען האח כי חתימתו זויפה, או לחלופין, שהמסמך עצמו הוסתר בין מסמכים משפטיים שהוגשו לו לחתימה – כדי שניתן יהיה לעשות בו שימוש בעתיד.
השופט מיכאל תמיר נקט במילים קשות נגד המבקש (אחיו של המנוח) ונגד היורשת החוקית של המנוח, שלדבריו רקמו יחד קנוניה להשתלט על החנות שהותיר אחריו המנוח ולהבריח כספים מאת נושיו.

הפינה המשפטית - קנוניה להתשלטות על חנות של מנוח מנתניה
בפסק דינו קבע השופט כי התובע לא הציג כל מסמך מהימן המעיד על העברת הכספים בינו לבין המנוח, מעבר לרשימת חובות אותו ניסח בעצמו – שאמינותה מוטלת בספק.
"אדם שחותם על מסמך בלי לדעת את תוכנו, לא ישתמש בטענה שלא קרא את המסמך ולא ידע על מה התחייב", קבע השופט תמיר בפסק דינו. "על מי שמבקש לסתור זאת מוטל נטל כבד להוכיח את גרסתו. המבקש לא עמד בנטל זה"

"התנהלותם של המבקש ושל יורשת המנוח, אשר מיוצגים בידי אותו בא כוח בתיק ההוצאה לפועל מעוררת תמיהה רבה, ומלמדת על קנוניה ביניהם ועל היעדר מהימנותה של התביעה", פסק השופט תמיר. "היורשת טוענת שהיא היורשת היחידה על פי צוואת המנוח, וכן טוענת כי שטר המשכנתא בתוקף אף על פי שהצהירה כי לא הייתה מעורבת בענייניו הפיננסיים של המנוח, ואף נחתם בינה לבין המנוח הסכם ממון אשר מעיד על הפרדה מוחלטת בנכסיהם".
השופט פסק כי יש לדחות את תביעת המבקש, ואף לחייב אותו לשלם לנושה המיוצגת ע"י עו"ד עינבר לב, סכום בסך 7,500 שקלים בגין שכר טרחת עו"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.