הודעת קנס  ד"ר שריפי: "קנסות הקורונה כבר לא בתוקף" הודעת קנס

השבוע הוגשה בקשה לנשיא לביטול כל הדוחו"ת שניתנו לאזרחים בגין הפרות לשעת חרום בגין קורונה

הודעת קנס 

רבים מאזרחי ישראל נקנסו בחודשים האחרונים בשל הפרת תקנות שעת חירום הנוגעות לנגיף הקורונה. בתקנות הופעלו סנקציות עונשיות על מפריהן החל מקנס וכלה במאסר, וזאת על מי שנמצא במרחק של למעלה מ- 100 מטרים ממקום מגוריו או התפלל עם אדם נוסף במרחב הציבורי וכיוצ"ב.

השבוע פנו עורכי הדין ד"ר ניסן שריפי, אלי סבן ומרים ליס ממשרדו של ד"ר שריפי אל נשיא המדינה בבקשה שיתן חנינה כללית למקבלי הדוחות בטענה כי בימים אלה, עם ירידת המתח שנגרם עקב מגיפת הקורונה, הגיעה העת לחון בחנינה מקיפה וכללית את כל אותם האזרחים שנקנסו.
משרדו של ד"ר שריפי ציין "עם ישראל יחוג את יום ירושלים, ובמקביל בני- דודינו, המוסלמים, יחוגו את סיום הרמדאן. דומה, כי אין מועד מתאים יותר ממועדים חופפים אלה על מנת להכריז על חנינה כללית למקבלי הדוחות דלעיל, ולו- אך תעשה כן תוסיף, בוודאי, לשמחת החוגגים.

הפינה המשפטית - ד"ר שריפי: "קנסות הקורונה כבר לא בתוקף"
ד"ר שריפי הוסיף "יתכן מאוד כי כבר כעת הדוחות שניתנו אינם בני תוקף עוד, שכן דין מפורש הוא כי: 'נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה- תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה; ההליכים שהוחל בהם- ייפסקו; ניתן גזר דין- יופסק ביצועו; ולא יהיו בעתיד עוד תוצאות נובעות מן ההרשעה' והרי אין ספק כי בוטלו כבר רוב האיסורים בעטיים ניתנו הדוחות, וממילא- בוטלו הסנקציות שהושתו בגין הפרת איסורים אלה, ואין החנינה דנן מבוקשת, אלא על מנת להסיר כל ספק ולהוסיף חדווה בישראל"