אילוסטרציה | fotolia "אין לי סמכות לחלק רכוש משותף" אילוסטרציה | fotolia

כידוע, ישנם סכסוכים רבים בין בעלי דירות בבניינים משותפים בעניין השימוש ברכוש המשותף

אילוסטרציה | fotolia

בשכונות רבות בנתניה, נוצרות אף לעתים חלוקה בפועל של הרכוש המשותף בין דיירי הבניינים. כך, ידוע כי בשכונות הותיקות כגון : קרית-נורדאו, אזורים, דורה, עין התכלת ושיכון וותיקים השתלטו בעלי קומות הקרקע על חלק מהגינה המשותפת לבעלי הבניין, עניין שגורם לא-אחת לסכסוכים קשים ביניהם המובאים אל המפקחת על בתים משותפים, אשר מעמדה זהה למעמדו של שופט בית המשפט השלום, וערעור על פסיקתה מוגש לבית המשפט המחוזי. 

לאחרונה נדון בפני המפקחת עניינם של שכנים לבניין, אשר תבעו זה את זה בטענה להשתלטות על הרכוש המשותף וביקשו מהמפקחת הגב' אסתי שחל ליצור חלוקה חדשה ברכוש המשותף ולצוות על הריסת מבנים שבנה שכנם ללא היתר.

הפינה המשפטית - "אין לי סמכות לחלק רכוש משותף"
עוה"ד ד"ר ניסן שריפי ואסף חדד אשר ייצגו את השכן הנתבע, טענו כי אין סמכות למפקחת לדון בתיק זה, שכן אין לה הסמכות לדון בשאלות קנייניות כגון חלוקת רכוש משותף, ואף אין לה סמכות להורות על הריסת מבנים.
לבסוף, המפקחת קיבלה את טענותיו של משרד ד"ר שריפי, וקבעה כי אכן אין לה סמכות לדון בתביעה בה התבקשה להורות על עריכת הסכם חלוקה בין בעלי הדירות בבית", וכמו כן אין לה סמכות להורות על הריסת מבנים וחניות שנבנו על פי הנטען ללא היתר על ידי אחד השכנים ברכוש המשותף.