אילוסטרציה | fotolia זיכוי נדיר : תושבי כפר חרוצים זוכו מעבירות שימוש חורג אילוסטרציה | fotolia

שמעון ותמר קרקר זוכו בשבוע שעבר מעבירות שימוש חורג ללא היתר בקומה ראשונה של בית מגוריהם בשטח של כ-132 מ"ר וגם משימוש חורג בשטח מרוצף של כ-115 מ"ר למטרת חצר בית מגורים 

אילוסטרציה | fotolia

בני הזוג טענו באמצעות סנגורם, עו"ד ד"ר ניסן שריפי, כי הבנייה נעשתה לפני עשרות שנים, וכי עקב השיהוי הניכר נפגמה באופן חמור יכולת הנאשמים לנהל את הגנתם. בעניין זה קבע בית המשפט כי "יש ושיהוי ניכר בהגשת כתב אישום עשוי להצמיח טענת הגנה מן הצדק מקום שהוא עלול לפגוע פגיעה חמורה ביכולתו של אדם לנהל את הגנתו או כשהוא עומד בסתירה מהותית לחוש הצדק ולחובת ההגינות המתחייבים מניהול הליך פלילי תקין. מטבעם של דברים הגשת כתב אישום לאחר זמן כה ממושך (40 שנה ויותר) עשויה גם עשויה לפגוע בהגנתם של נאשמים בכלל ונאשמים מבוגרים שאינם בקו הבריאות פיזית ונפשית בפרט, הדברים אמורים במסמכים, ובראיות חפציות אחרות שוודאי אינם נמצאים בהישג ידם של הנאשמים, תוך מגבלות הזיכרון והזמן שחלף והותיר חותמו בנאשמים כפי שעולה מהמסמכים הרפואיים שהוצגו לאורך המשפט, על מסקנותיהם לא אחזור מפאת צנעת הפרט. 

הפינה המשפטית - זיכוי נדיר : תושבי כפר חרוצים זוכו מעבירות שימוש חורג

 

ידם של הנאשמים קצרה מלהציג ראיות חותכות ולהוכיח בשלב זה את הדברים בשל השיהוי הניכר והפגיעה הראייתית המובנית בהגנתם, לכך מצטרף קיומו של ספק הנוגע לניסוח האישום ממנו עולה לכאורה כי הקומה המקורית במבנה נבנתה בהתם להיתר ולתכנית שחלה על המקרקעין באותה עת, הרי לא בכדי האישום הוגש רק על תוספת הקומה"

יש לציין, כי בית המשפט ביקר גם בחריפות את מחדלי החקירה של הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה חוף השרון, וציין כי "גירסת חשוד צריכה להיב

כאמור, בני הזוג קרקר זוכו מעבירות בנייה, אך מנגד, בתם ובנם ובני זוגם הורשעו, כל אחד מהם, בבניית ביתם ללא כל היתר, וזאת למרות טענות אכיפה בררנית ושיהוי שנטענו גם על ידיהם.דק באופן מקצועי כמתחייב על ידי גורמי החקירה של הרשות האמונה על מנת להגיע לחקר האמת, סמכויות גורמי האכיפה על עבירות בנייה הן רחבות ומרתיעות את האזרח הפשוט, הנורמטיבי, לא פחות מפנייה למשטרה"